Zijn webloggers journalisten, linken naar Mp3 verboden?

De IFPI, de Internationale Federatie van de Fonografische Industrie, wil dat Vlaamse bloggers de links naar illegale mp3-bestanden te verwijderen. IFPI stelt dat het verwijzen naar illegale websites verboden is. De bloggers verwijzen naar een uitspraak van de Raad voor de Journalistiek die oordeelde dat de media mp3-bestanden mag vermelden. Dit omdat de persvrijheid enkel aan banden kan worden gelegd als er fundamentele waarden in het gedrang komen. Dit is bij het vermelden van sites waar muziek kan worden gedownload niet het geval. De IFPI legt stelt dat dit enkel voor papieren dragers en niet voor internetmedia geldt. Daarom wil zij bloggers systematisch opsporen opdat ze deze links verwijderen.

Senator Stefaan Noreilde (VLD) ondervroeg daarom de minister: "Zijn bloggers journalisten en genieten zij van de bescherming van persvrijheid? Geldt deze bescherming inderdaad enkel voor papieren dragers en niet voor internet media? Welke regelgeving verbiedt het vermelden van links naar mp3-bestanden? Vindt de minister het de taak van IFPI om bloggers op te sporen en hen onder zachte dwang aan te zetten om links te verwijderen?".

Minister van Landuyt: "Een hyperlink valt niet onder een specifieke wetgeving. Geval per geval moet worden bekeken of een hyperlink een aantasting is van de rechten van derden, het auteursrecht of oneerlijke concurrentie. Een rechtbank in Antwerpen deed uitspraak in een zaak van een 19-jarige student die een website had gemaakt waarop liefst 25.000 hyperlinks verwezen naar illegale sites. De rechtbank oordeelde dat de student welbewust piraterij door anderen gemakkelijker had gemaakt met aanzienlijk verlies van auteursrechten tot gevolg. Waarschijnlijk zal elke rechter wel een straf uitspreken wanneer iemand een weblog maakt die uitsluitend tot doel heeft het voor anderen gemakkelijker te maken om daden van piraterij te stellen of om auteursrechten te ontduiken, ook als die weblog gemaakt is door een journalist. Als die journalist een artikel schrijft en hij voegt daar ter illustratie een paar links naar illegale sites aan toe, dan is de kans klein dat hij wordt veroordeeld".

Er bestaat op het ogenblik geen specifieke wetgeving inzake hyperlinks, maar er zijn wel twee wetsontwerpen in voorbereiding. Er is het wetsontwerp ter omzetting van de Europese richtlijn betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij en aan het wetsontwerp betreffende de elektronische communicatie. Stefaan Noreilde (VLD): "Ik begrijp wel dat auteursrechten moeten worden beschermd, maar iedereen weet in wat voor ITC maatschappij we vandaag leven. Ik blijf met de vraag zitten of het echt wel de taak is van overheid om jongeren onder druk te zetten om geen links in hun sites op te nemen. Waarom pakt de overheid de aanbieders van mp3-bestanden niet strenger aan in plaats van de goedmenende jongeren, die nu eenmaal in een ITC maatschappij zijn opgegroeid?"

Senator Noreilde wil niet dat onschuldige Bloggers in de toekomst zouden worden vervolgd. Het komt erop aan de grote vissen inzake het aanbieden van illegale MP3-bestanden -die zeer goed weten waar ze mee bezig zijn en er trachten geld bij te verdienen- aan te pakken. De Senator volgt de evolutie op de voet en zal indien nodig erop terugkomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here