Verkeersmetingen per GSM

Sinds september 2004 liep in Antwerpen een project rond Floating Car Data. Met FCD kan men aan de hand van anonieme gegevens van actieve gsm's in voertuigen een beeld krijgen van de actuele verkeerssituatie. De Vlaamse overheid, Proximus en ITIS Holdings hebben de evaluatiefase van dat gezamenlijke proefproject nu afgerond. Voor het eerst is in België deze technologie gebruikt om verkeersgegevens te verzamelen.

Momenteel worden verkeersgegevens geregistreerd dankzij detectielussen en camera's op vaste locaties. Floating Car Data meet de verkeersstromen door de positie van de voertuigen zelf in kaart te brengen. Over het algemeen zijn de resultaten bevredigend. Het gebruik van gsm signalen voor het verzamelen van verkeersinformatie is echter een nieuwe technologie. ITIS verwacht daarom dat de kwaliteit nog zal verbeteren naarmate de techniek verder verfijnd wordt.

Bij vlot verkeer werden accurate reistijden berekend voor de meeste snelwegen en kleinere wegen. Meestal gaf deze technologie ook het juiste verloop van het verkeer weer. De voorspelde reistijden waren echter vaak te optimistisch, vooral bij vertraagd verkeer. Tijdens het proefproject werd geen informatie over de herkomst en de bestemming van verkeersstromen afgeleid. Volgens ITIS zou dat met wat aanpassingen aan de software mogelijk moeten zijn. Er werden wel een aantal instrumenten voor verkeersbeheer ontwikkeld en getest, zoals een filekaart van het testgebied.

De verzamelde verkeersgegevens worden in een databank bijgehouden. Dergelijke "historische" gegevens kunnen gebruikt worden voor verkeersanalyses. De Vlaamse overheid bekijkt momenteel intern wat de mogelijke meerwaarde is van deze technologie voor de verdere uitbouw van dynamisch verkeersbeheer in Vlaanderen. Ook Proximus evalueert de mogelijkheid van commercialisatie van Floating Car Data-toepassingen in België.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here