Brugge countert uitspraken voorzitter Cercle Brugge

Het stadsbestuur van Brugge gaat niet akkoord met de opmerkingen van Frans Schotte, voorzitter van Cercle Brugge, over de steun voor de jeugdwerking. Volgens Schotte zou "de overheid" te weinig doen voor de jeugdspelers van Cercle Brugge, en zou de club maar 372 euro subsidies hebben ontvangen voor de jeugdwerking.

In 2005 ontving Cercle bijna 1000 euro aan toelagen : 801,18 euro werkingstoelagen en 155,40 euro voor het organiseren van initiatiecursussen. Deze bedragen gelden enkel voor hun jeugdwerking, omdat het gemeentelijk subsidiereglement professionele sportverenigingen uitsluit. Bovendien werd aan Cercle Brugge in 2005 een bedrag toegekend van 6000 euro voor het bouwen van schuilhuisjes tussen de jeugdvoetbalvelden.

Van 2002 tot eind 2004 nam Cercle Brugge, op uitdrukkelijk voorstel van de sportdienst, deel aan het jeugdsportcontract. Daarvoor kreeg groen-zwart tijdens het schooljaar 2002-2003 2.692,62 euro uitbetaald voor zijn lesgevers van de recreatieve voetbalschool, in 2003-2004 was dat 4.713,2 euro en in 2004-2005 nog eens 2.696,8 euro. Voor het eugdsportcontract kreeg het Brugse stadsbestuur van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap een jaarlijks bedrag van 40.000 euro, ten voordele van de jeugdwerking van clubs die samenwerkten met scholen ter promotie van de jeugdsport. Jammer genoeg werd het jeugdsportcontract door minister Anciaux beëindigd.

Anderzijds wijst het stadsbestuur erop dat Cercle Brugge nog openstaande rekeningen heeft staan bij de Stad Brugge. Terugvorderingen van kosten voor water, electriciteit, huur van het voetbalstadion en infrastructuur werden allesbehalve tijdig betaald en daardoor werden deze openstaande schulden stelselmatig afgehouden van toegekende subsidies. Daardoor daalde het schuldsaldo tot zowat 10.000 euro.

Bovendien investeert het stadsbestuur dit jaar nog fors in de infrastructuur voor de jeugdspelers van de beide voetbalclubs in het Jan Breydelstadion. Op de begroting 2006, zoals die eind november door de gemeenteraad werd goedgekeurd, werd een bedrag van 300.000 euro ingeschreven voor de renovatie van de jeugdkleedkamers. Ook voorzitter Schotte van Cercle Brugge was hiervan op de hoogte. Een faire teamplayer zou ook dit hebben vermeld in zijn nieuwjaarsboodschap.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here