Flitsen: naar de letter van de wet

Volgens de Gentse strafrechter Christian Nemegheer hoeven snelheidsovertreders in de toekomst niet meer op een marge te rekenen. Het is algemeen geweten dat er bij het constateren van een snelheidsovertreding steevast een marge van 6 km/u werd afgetrokken, waardoor een gefliste snelheid af en toe geen boete opleverde. Daar komt nu een einde aan want volgens de rechter is er geen reden om snelheidsovertredingen vastgesteld door een mobiele radar te corrigeren.

De bal werd aan het rollen gebracht door een expert van Economische Zaken die voor de strafrechter in Gent verklaarde dat het onzinnig is om zo'n foutmarge toe te passen. Volgens de metroloog, Joachim Van Eyck, hangt alles af van de manier waarop de agent de radar gebruikt:, "Wanneer een mobiel toestel geijkt en gehomologeerd is, wordt het geacht correct te werken, op voorwaarde dat de voorschriften van de fabrikant worden nageleefd'', getuigde de expert in november vorig jaar. De praktijk leert dat dit niet altijd gebeurt en onze diensten geven vanaf eind 2003 opleidingen aan politiemensen.''

Zonder die opleiding is het voor een strafrechter riskant om zich op de bevindingen van de agenten te verlaten. De vaststellingen gedaan door politiemensen die de opleiding niet hebben genoten, bieden geen garantie voor de juistheid'', aldus de expert. "Hieraan kan niet verholpen worden door systematisch een correctie toe te passen van 6 km/u.''

De rechter in Gent paste gisteren die redenering toe in een dertigtal verkeersovertredingen, zodat de uitspraak de waarde van een principebeslissing heeft. Toch is alleen een beslissing van het Hof van Cassatie richtingbepalend voor de Belgische rechters.

Het radartoestel waarmee de snelheidsovertredingen waren vastgesteld, was goedgekeurd. En de politieman had een opleiding gekregen. Dat biedt, volgens rechter Christian Nemegheer, "voldoende garanties voor de juiste opstelling van het radartoestel''.

Waarna de belangrijkste zin uit het vonnis volgt: ,"Het radartoestel moet als dusdanig juridisch geacht worden correct te meten en er is geen aanleiding tot welk danige correctie ook.'' Karel Van Coillie, hoofd van de juridische dienst van Touring , blijft de 6 km/u-correctie verdedigen. Na de uitspraak kondigde hij aan dat zijn organisatie mensen die cassatieberoep aantekenen tegen hun veroordeling, financieel wil steunen. Het gaat om personen die door toepassing van de correctie geen snelheidsovertreding hebben begaan.

In samenwerking met http://www.auto-test.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here