NVA Aalst wil dat Aalst Vlaamse stad blijft.

Aalst. Aalst is een Vlaamse stad. Dat zinnetje was voor vele generaties een evidentie. Vandaag is die evidentie minder evident geworden, als we rondom ons kijken in de stad van Daens. N-VA is naar de verkiezingen duidelijk.  Aalst is een gastvrije stad waar je welkom bent. Maar het is een Vlaamse stad en daar moet wie hier komt wonen rekening mee houden.

Christoph D’Haese, lijsttrekker : “Onze stad wordt, net zoals vele andere Vlaamse centrumsteden en bijvoorbeeld ook grote delen van Vlaams-Brabant, geconfronteerd met een grote inwijking van anderstaligen. Dit heeft alles te maken met het feit dat Brussel, ten gevolge van de Europese en internationale functies van de hoofdstad, en van het falend federaal migratiebeleid, verhoudingsgewijs de snelst groeiende stad van West-Europa is. Brussel kookt over en steeds meer Brusselaars komen in Aalst wonen.”

N-VA Aalst heeft duidelijke plannen. De nieuwe gemeenteraad moet een ‘Vlaams Manifest’ goedkeuren, waarin het Vlaams en Nederlandstalig karakter van Aalst wordt bevestigd. Door hierover helder te communiceren en er zich consequent naar te gedragen, helpt men het integratieproces van anderstalige nieuwe inwoners (zowel Franstalige Belgen als mensen uit andere landen).

Daarnaast vragen de democratische volksnationalisten een strikte toepassing van de taalwetgeving in bestuurszaken, onder meer aan de loketten van de stad. Ook in de kinderopvang en in de stadsscholen mag er enkel Nederlands gebruikt worden. Bij het verlenen van concessies, vergunningen en toelatingen wordt gevraagd om rekening te houden met het Nederlandstalig karakter van Aalst.

Het beleid moet erop gericht zijn om Aalst aantrekkelijk, compact en leefbaar te houden. Onze stad moet niet verder groeien, niet in aantal inwoners en niet in oppervlakte. Aalst mag zeker geen voorstad van Brussel worden. Het stadsbestuur moet de bevolking op een open en eerlijke manier informeren over de aard en de omvang van de inwijking, over de kansen die dit biedt maar ook over de problemen die zich stellen. Het woonbeleid moet erop gericht zijn om maximaal jonge tweeverdieners aan te trekken. We willen onderzoeken hoe we voorrang kunnen geven aan mensen die al een band hebben met onze stad en onze taal spreken.

Wie het 10-puntenplan van N-VA leest ziet duidelijk een ander taalgebruik dan bij het Vlaams Belang. Hier lees je een partij die zwart op wit stelt waar  het om gaat, maar toch beseft dat je op een beschaafde wijze moet communiceren wil je een stad daadwerkelijk besturen. Niemand zal in Aalst de volstrekte meerderheid halen, dus moet er na 14 oktober een coalitie gevormd worden.  Dat een partij de man/vrouw maakt en niet alleen de man/vrouw de partij, is duidelijk. De hand van Vlaams Parlementslid Karim Van Overmeire zie je achter de tekst. (mas)

 

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here