Elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael werkt aan een elektronische identiteitskaart (e-ID) voor vreemdelingen, die vanaf eind 2007, begin 2008 algemeen verspreid moet worden. In 2007 zou onder meer in Antwerpen een proefproject lopen. De minister wil dit jaar een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren.
De e-ID voor vreemdelingen moet de vervanging zijn van de drie kaarten die momenteel krachtens een Europese richtlijn aan vreemdelingen worden uitgereikt. Het gaat om de witte kaart (voor niet EU-onderdanen, 1 jaar geldig), gele kaart (niet EU-onderdanen, 5 jaar geldig) en blauwe kaart (EU-onderdanen, 5 jaar geldig). Daarbij komen nog de mensen die in een aanvraagprocedure zitten voor onder meer gezinshereniging of het statuut van politiek vluchteling.

Minister Dewael wijst erop dat in het kader van de asielhervorming een aantal procedures en documenten herzien moeten worden. De e-ID biedt voordelen voor zowel de vreemdelingen, als de overheid. Zo is de kaart erg gebruiksvriendelijk en vergemakkelijkt ze de controle. De chip op de identiteitskaart biedt bovendien diverse mogelijkheden voor de opslag van allerlei informatie zoals biometrische gegevens of adresgegevens.

In de begroting 2006 is zo'n 200.000 euro voorzien voor een haalbaarsheidsstudie. Als die positief is, worden in 2007 een aantal pilootprojecten opgestart, onder meer in Antwerpen. Voor de e-ID voor Belgen werden destijds in elf steden en gemeenten pilootprojecten opgestart. De algemene aanmaak en verspreiding van de e-ID voor vreemdelingen zou dan vanaf eind 2007, begin 2008 kunnen beginnen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here