Prijs voor de Vrijheid voor Alain Destexhe

Elk jaar kent Nova Civitas, de Vlaamse en liberale denktank, de Prijs voor de Vrijheid toe aan een persoon of vereniging die zich heeft laten opmerken door zijn inzet voor een vrije samenleving. Het toekennen van de Prijs betekent niet dat Nova Civitas alle ideeën van de laureaat deelt. Nova Civitas wil in de eerste plaats erkentelijk zijn voor de consequentie in de strijd voor een vrije samenleving.

In 2004 ging de prijs naar de VVD politica Ayaan Hirsi Ali, in 2005 aan prof. Matthias Storme. Dit jaar gaat de prijs naar Alain Destexhe, senator voor de Mouvement Réformateur. Sinds lang staat hij bekend als een politicus die het aandurft de valse consensus in de politiek te doorbreken. De leidende politieke klasse in Wallonië wentelt zich sinds jaren in de gedachte dat de economische toestand van dit gewest aan de beterhand is en dat Wallonië zijn achterstand op Vlaanderen aan het goedmaken is. Deze inhaalbeweging wordt dan als voornaamste argument aangevoerd om de staatsstructuren van België niet te wijzigen, want op lange termijn zullen de twee gewesten economisch min of meer homogeen zijn.

Alain Destexhe publiceerde in het begin van 2005 een studie waaruit op basis van stevig cijfermateriaal bleek, dat van een economische herleving in Wallonië geen sprake was. Integendeel, in de rangorde van Europese regio's wordt Wallonië zelfs voorbijgestoken door het voormalige Oostblok. De politieke leidende klasse in Wallonië reageerde woedend op de publicatie. Het was landverraad om de Waalse goednieuwsshow te verstoren. Nu, enkele maanden later, blijkt dat de waarheid niet alleen kwetst, maar ook deugd kan doen. Iedereen erkent nu dat Wallonië nog altijd diep in de problemen zit en dat alleen drastische remedies de relance van dit gewest op gang kunnen brengen.

Het Manifest van de denkgroep 'In de Warande' stelt onomwonden dat de enorme dispariteit tussen Vlaamse en Waalse economie het voortbestaan van het federale België onmogelijk maakt en dat Vlaanderen en Wallonië best als twee lidstaten in Europa verder functioneren.
Alain Destexhe is het niet eens met deze drastische conclusie en blijft geloven in de Belgische federatie. Hij laat echter niet na er op te wijzen dat het enorme verschil tussen Vlaanderen en Wallonië een tijdbom is onder België en dat Wallonië een politieke ommekeer nodig heeft.

De Prijs voor deVrijheid wordt uitgereikt in de Vlaamse club De Warande. Dit is geen toeval. Op dezelfde plaats waar de denkgroep' In de Warande', onder meer op basis van Destexhe's cijfermateriaal, het einde van de Belgische Federatie in het vooruitzicht stelde, zal Alain Destexhe zijn visie ontwikkelen over de economische toekomst van ons land. Boeiend en tegelijkertijd historisch geladen.

Om het geheel nog wat meer spankracht te geven, zal de tafelrede bij het diner gehouden worden door senator Jean-Marie Dedecker. Hij zal een aantal stellingen, ontwikkeld in zijn boek Recht(s) voor de raap, confronteren met die van zijn collega en vriend Alain Destexhe. Het welkomstwoord wordt uitgesproken door Mr. William Timmermans, voorzitter van Nova Civitas Brussel. De nieuwe afdeling die op 18 januari ook officieel boven de doopvont wordt gehouden. Prof. Boudewijn Bouckaert, algemeen voorzitter van Nova Civitas, spreekt de laudatio uit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here