Gent. Op woensdag 4 juli werd bij het Havenbedrijf Gent het 300e Green Award certificaat uitgereikt. Niet toevallig want de Gentse haven is sterk in de overslag van zeevaart naar binnenvaart en steunt duurzame initiatieven voor de scheepvaart.

Green Award Binnenvaart is afgeleid van het gelijknamige keurmerk dat in 1994 in de zeevaart is ingevoerd om de kwaliteit van de zeeschepen te bevorderen. Over de hele wereld zijn er (op vrijwillige basis) schepen, rederijen en oliemaatschappijen door Green Award gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. De voordelen voor de extra schone, extra veilige schepen zijn: verbetering van het imago, een betere positie bij ladingverwerving, kortingen op havengelden, loodsen, cursussen en financiële bijdragen van een bank. De ambitie van Green Award Binnenvaart is gelijksoortige voordelen voor binnenvaartschepen te realiseren.

Het 300e certificaat werd uitgereikt aan Pascal Bauwens van mts. Beringzee.

Het Havenbedrijf Gent stelde graag de deuren open voor de uitreiking van dit 300ecertificaat. De haven is immers een overslagcentrum tussen zeevaart en binnenvaart. Gent was in 2011 goed voor een overslag via binnenvaart van 22,8 miljoen ton op een totale goederenoverslag van 50 miljoen ton. Bovendien gaat dit aandeel van de overslag in stijgende lijn. Het Havenbedrijf wil dit deel van de vervoersmogelijkheden naar het achterland nog doen toenemen. Momenteel gaat 45% van de goederen die de haven binnenkomen via de binnenvaart naar het achterland. Het Havenbedrijf wil dit op 50% brengen.

Het Havenbedrijf kiest voor een grotere afvoer van goederen op een duurzame wijze. Het geeft dan ook graag steun aan initiatieven die duurzaam vervoer nastreven. Het Havenbedrijf zal nagaan om in het tariefreglement 2013 duurzaam binnenvaartverkeer te steunen. Het Havenbedrijf geeft nu reeds korting op havengelden voor zeeschepen die door Green Award gecertificeerd zijn.(mas)