Belgische vrouwen schamen zich over hun vagina en 86 % voelt er zich op de een of andere manier onzeker over. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waaraan 9.441 vrouwen tussen 18 en 44 jaar in dertien landen deelnamen. In ons land werden 793 vrouwen gevraagd naar hun kennis, perceptie en houding tegenover de vagina.

Uit de studie komt ook naar voren dat Spaanse vrouwen zich het minst schamen om over de vagina te praten. De Britse vrouwen vinden dan weer dat de maatschappij wat schaamte betreft het minst geëvolueerd is.

Omdat een op de drie vrouwen zegt dat de vagina het lichaamsdeel is waar ze het minst over weet, richtte Goedele Liekens de club van de vaginavrienden op. Naast informatie over de vagina, zijn er ook vaginaweetjes en een vaginaquizz op de site te vinden.

'De resultaten van het onderzoek zijn bedroevend', zegt Liekens. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 74 % nog nooit een artikel over de vagina heeft gelezen en dat een op de vier Belgische vrouwen moeite heeft om over het onderwerp te praten. Een op de drie durft er zelfs niet met vriendinnen over praten en ernaar kijken is al helemaal taboe.

Het negatieve imago van de vagina heeft, volgens Liekens, verschillende oorzaken. Zo kreeg een op de drie vrouwen als kind te horen dat de vagina aanraken vies en ongehoord was. Ook d industrie van de schoonheidsproducten houdt het taboe in stand door de vagina als iets vuils en onhygiënisch voor te stellen, aldus Liekens.

Misverstanden over de tampon.

Ook over het tampon moet er extra voorlichting komen. Zo denken 31 % van de Franse vrouwen, 32 % van de Belgische, 33 % van de Nederlandse en 47 % van de Engelse vrouwen onterecht dat een tampon ergens in de vagina verloren kan gaan.

Positieve kanttekening.

Toch zijn de onderzoeksresultaten niet helemaal negatief. 76 % van de Belgische vrouwen wil dat het taboe rond de vagina doorbroken wordt.

In samenwerking met: http://www.hulporganisaties.be