Offerfeest 2006: overheden werken samen

Het offerfeest is, naast het suikerfeest, de belangrijkste feestdag van het islamitische jaar. Het offerfeest impliceert het offeren van een schaap of rund als herinnering aan de liefde van Abraham voor God. Abraham (Ibrahiem) wordt beschouwd als de eerste moslim en was God zo toegewijd dat hij bereid was zijn zoon te offeren. God zond daarop een schaap dat zijn plaats op het altaar mocht innemen. Er zijn ook alternatieven voor het offeren. Mensen kunnen een persoonlijke gift doen, een gift doen aan een organisatie die hulp verschaft aan moslims of een gift doen om via een organisatie geofferd vlees in te blikken voor gezinnen die zelf geen schaap kunnen slachten.

Gesterkt door de positieve resultaten die bij de voorgaande Offerfeesten op het gebied van het dierenwelzijn, de traceerbaarheid van vlees en de hygiëne werken de federale overheid, de Gewesten en de gemeenten samen om op 10 januari het offerfeest in goede omstandigheden te laten verlopen. Er moet rekening worden gehouden met twee grote wijzigingen bij de particuliere slacht buiten slachthuizen voor eigen gebruik. Vóór het slachten: De eigenaar van het slachtdier moet zich eenmalig (dus één keer voor altijd) laten registreren bij de gemeente. De slachtaangifte moet ten minste 2 werkdagen vóór het slachten bij een gemeentebestuur worden ingediend. De slachtplaatsen: zie lijst op www.favv.be

Een aantal gemeenten stellen aan de moslimgemeenschap tijdelijk erkende slachtplaatsen beschikbaar. De gelovigen kunnen hun dieren met eigen middelen naar die slachtplaatsen brengen op voorwaarde dat tijdens het vervoer aan alle eisen i.v.m. dierenwelzijn wordt
voldaan. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft voorzien in een slachtplaats aan de Vilvoordsesteenweg 15 te Brussel met een slachtcapaciteit van 6000 schapen. Die plaats is eigenlijk een markt waar particulieren het dier van hun keuze kunnen aankopen en ter plaatse laten slachten.

De Gentse moslims kunnen voor de slachtaangifte en inschrijving voor de tijdelijke slachtvloer terecht bij de Integratiedienst Kaprijkestraat 12 te Gent. De inschrijver betaalt een eenmalige taks op van 3 euro en een bedrag van 10 euro (doe-het-zelf slachtvloer) of 25 euro (service slachtvloer) per schaap. De slachting gebeurt op de Groothandelsmarkt, Ottergemsesteenweg Zuid 800, op twee gescheiden tijdelijke slachtvloeren. Op de doe-het-zelf slachtvloer wordt het schaap gekeeld door een gemachtigde keler, waarna je alles zelf moet doen. Op de slachtvloer met service moet je het schaap na de keling naar de slachtlijnen brengen (met een kruiwagen). Alle verdere slachthandelingen worden dan uitgevoerd door een ervaren slager

Ter herinnering: alle regelgeving over dit godsdienstige feest is beschikbaar op de websitevan het FAVV. Ook de lijst met slachtplaatsen is te raadplegen op www.favv.be.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here