Laffe jagers schieten een buizerd vleugellam

Het is een echte schande, jagers hebben deze middag in Kortessem (tussen Hasselt en Tongeren) zonder scrupules een buizerd vleugellam geschoten. Een wandelaar hoorde een geweerschot en zag de roofvogel vervolgens uit de lucht vallen. Toen hij de onfortuinlijke vogel opraapte bemerkte hij een groepje van acht jagers in een populierenbos. Alle roofvogels – dus ook buizerds (Buteo buteo) – zijn in ons land al ongeveer een halve eeuw wettelijk beschermd en kunnen nooit het voorwerp uitmaken van jacht of bestrijding. Maar in het jagersmilieu worden roofvogels nog heel vaak beschouwd als (voedsel-)concurrenten.

De wandelaar nam zijn verantwoordelijkheid en bracht de gewonde vogel voor verzorging over naar het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren te Opglabbeek. Hij verkeert gelukkig niet in levensgevaar, maar houdt er wel een gebroken vleugel en een diepe schotwonde aan over.

De bevoegde boswachter van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Bos & Groen) en de lokale politie hebben ter plaatse de vaststellingen gedaan. Verder onderzoek moet nu uitwijzen wie van de acht jagers de buizerd heeft geschoten. Vogelbescherming Vlaanderen zal zich burgerlijke partij stellen en pleiten voor een zware bestraffing; buizerds zijn immers geen talrijke broedvogels.

[img]www.belg.be/ws/i_nieuws/buize3.jpg[/img]

De populatie in Vlaanderen wordt geschat op maximum 2.800 broedparen. In de winter wordt de broedpopulatie wel aangevuld met overwinterende individuen uit noordelijke en oostelijke populaties. Ze kunnen dan vaker langs de autosnelweg gezien worden op bijvoorbeeld weidepaaltjes. In deze periode zijn ze vooral uit op aas en vormen dus zeker geen 'bedreiging' voor het jachtwild.

Op 10 oktober 2003 werd te Bierbeek ook een jager betrapt op het moedwillig afschieten van een buizerd. Twee vogelkijkers uit Boutersem die getuige waren van dit jachtmisdrijf, brachten de aangeschoten vogel toen ook binnen in het Natuurhulpcentrum te Opglabbeek. Tijdens het gerechtelijk onderzoek bleek dat de schutter niet over een jachtverlof beschikte, maar wél steeds met een groep jagers op pad ging. Zijn wapen, een tweeloop (kaliber 28), werd door de politie van Lubbeek in beslag genomen. Vogelbescherming Vlaanderen diende klacht in bij het Parket van Leuven en stelde zich burgerlijke partij.

[img]www.belg.be/ws/i_nieuws/buize2.jpg[/img]

Ondanks het getuigenverslag, de röntgenfoto waarop duidelijk verschillende hagelbolletjes te zien waren, het verslag van de dierenarts, de burgerlijke partijstelling door Vogelbescherming Vlaanderen, de schuldbekentenis van de 'jager' en het feit dat hij niet over een jachtverlof beschikte, regelde de Rechtbank van Leuven om onverklaarbare redenen een minnelijke schikking. De raadgever van Vogelbescherming Vlaanderen probeert nu te achterhalen welke boete de man heeft moeten betalen en of het vuurwapen effectief verbeurd werd verklaard.

Jan Rodts, voorzitter van Vogelbescherming Vlaanderen: "Roofvogelvervolging is nog steeds een algemeen probleem binnen het jagersmilieu. Als er dan al eens iemand op heterdaad wordt betrapt, dan is het wraakroepend te vernemen dat de zaak 'geregeld' wordt via een minnelijke schikking. Een zware veroordeling zou hier echter op z'n plaats zijn. Wij zullen als burgerlijke partij alles in het werk stellen om de jager, die verantwoordelijk is voor dit laakbare jachtmisdrijf, in de beklaagdenbank te krijgen". De Buizerd uit Kortessem zal vermoedelijk vrijdag worden geopereerd; omdat de vogel nu nog in shock verkeert moet gewacht worden tot zijn toestand stabiel is. – www.vogelbescherming.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here