Tabakscontroleurs gaan meer controleren

Vanaf 1 januari 2006 mag niet meer gerookt worden op de werkvloer en in openbare ruimtes. Vanmorgen is de tabakscontroledienst van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu al op pad gegaan om deze nieuwe wetgeving te onderstrepen. De tabakscontroleurs hebben rookverbodstekens uitgedeeld aan winkeliers, kappers, uitbaters van krantenwinkels, apothekers, bankfilialen, verantwoordelijken van shoppingscentra, openbare diensten en stations en andere betrokkenen. De eigenlijke controle op de naleving van het nieuwe rookverbod start morgen, 3 januari.

De tabakscontroleurs zullen nagaan of er rookverbodstekens aan de ingang van openbare ruimtes werden aangebracht en of er nog asbakken staan. Ook in het inkomsas van een gebouw worden asbakken niet meer getolereerd. Controleresultaten tonen namelijk aan dat asbakken uitnodigen tot roken. De controledienst zal in eerste instantie preventief werken maar wie het rookverbod niet wil invoeren of naleven, kan maatregelen verwachten.

Het nieuwe rookverbod dat sinds gisteren van kracht is, vloeit voort uit het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in openbare lokalen. Dit bepaalt dat enkel nog in afgesloten horeca-inrichtingen en onder bepaalde voorwaarden mag gerookt worden. Ook in verbruiksplaatsen die niet afgesloten zijn van de rest van een openbaar lokaal is voortaan een totaal rookverbod van kracht. Dit zijn bijvoorbeeld niet afgesloten bars in sportzalen, een verbruikszaal in een gesloten speelzaal of in een winkel, een niet afgesloten bar in een station, …

Met de start van het nieuwe jaar is ook een terugblik op vorige controles en resultaten mogelijk. In 2005 heeft de tabakscontroledienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in totaal 8.133 punten gecontroleerd, waar meer dan 13.000 onderzoeken (controles) werden verricht. In totaal werden een 40-tal processen-verbaal opgesteld. Hieronder vindt u een kort overzicht:

Controle verkoopsverbod aan min 16-jarigen
Aantal onderzoeken : 1.723
Conform/niet-conform : 98% / 2%
Aantal PV's : 3

Controle aanduiding rookverbod in openbare lokalen
Aantal onderzoeken : 3.656
Conform/niet-conform : 66% / 34%
Aantal PV's : 1

Controle roken in openbare lokalen
Aantal onderzoeken : 3.472
Conform/niet-conform : 91% / 9%
Aantal PV's : –

Controle tabaksautomaten
Aantal onderzoeken : 335
Conform/niet-conform : 71% / 29%
Aantal PV's : 11

Controle waarschuwingen op tabaksproducten
Aantal onderzoeken : 2.046
Conform/niet-conform : 95% / 5%
Aantal PV's : –

Controle tabaksreclame
Aantal onderzoeken : 2.087
Conform/niet-conform : 71% / 29%
Aantal PV's : 22

De gedetailleerde resultaten van de tabakscontroles in 2005 vindt u op de homepagina van: www.health.fgov.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here