Filip Dewinter is woedend, SP.a telegeleide Kif-Kiffers

Filip Dewinter is woedend, dit blijkt aan het schrijven aan onze redactie waarin hij de volgende reactie schrijft naar aanleiding van de klacht over het pamflet "Stop immigratie". De column is te lang om volledig te publiceren, maar we willen u toch een stukje laten meelezen.

Filip Dewinter schrijft:

"Absurd ! Absurd was het enige woord dat ik kon bedenken toen ik vernam dat de beroepsantiracisten van Kif-Kif en MRAX een zoveelste klacht op basis van de wet op het racisme tegen het Vlaams Belang hebben ingediend. Ditmaal gaat het over het pamflet "Stop immigratie" dat verspreid werd n.a.v. de tienduizenden auto's die onlangs in naam van het antiracisme in Frankrijk in brand werden gestoken. De nieuwe klacht toont aan dat het de door de SP.a telegeleide Kif-Kiffers er helemaal niet om te doen is om het racisme aan te klagen maar wel om het Vlaams Belang financieel droog te leggen.

GENOEG IS GENOEG !Ik ben in ieder geval niet meer van plan om mij nog langer door de opeenvolgende klachten van allerlei linkse groupuscules die geleid en gefinancierd worden vanuit partijen zoals de SP.a en Spirit te laten beïnvloeden. Ze kunnen de pot op met hun klachten. De nieuwe wet die toelaat dat 1/3 van de leden van de commissie "partijfinanciering" een procedure kunnen opstarten bij de Raad van State heeft maar één doel : het afpakken van de partijfinanciering van het Vlaams Belang. Hoe dan ook zal men die partijfinanciering afnemen. Wie daar nog aan twijfelt is naïef en goedgelovig.

Genoeg is echter genoeg ! Ik ga niet meer plat op de buik voor de multicul-profeten die via repressie en inquisitie iedereen de mond willen snoeren die kritiek heeft op de multiculturele samenleving. Het Vlaams Belang zal het spelletje van links niet meer meespelen. De pogingen om het Vlaams Belang in het algemeen en mijn persoon in het bijzonder te criminaliseren moeten nu maar eens ophouden. Voor de Raad van State moeten we duidelijk maken dat al deze klachten geen juridisch maar een politiek karakter hebben.

Voor de Raad van State moeten we als Vlaams Belangpolitici dan ook onze eigen verdediging opnemen in plaats van ons in de rol van beklaagden en criminelen te laten duwen. De Raad van State moet een verlengstuk van het parlement worden waar wij fier onze standpunten moeten uitdragen in plaats van ons te laten muilkorven. De vrije meningsuiting staat immers op het spel !"

Auteur: Filip Dewinter

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here