Anonieme hulpverlening te anoniem en vrijblijvend

Tele-Onthaal heeft afgelopen kerstweekend 20% meer oproepen gekregen dan normaal. Vooral mensen die er alleen voor staan en ouders die hun kinderen niet kunnen zien, hebben tijdens deze kerstdagen hun hart gelucht bij Tele-Onthaal. Goed,uiteraard dat diensten als Tele-Onthaal bestaan om de druk van de ketel te halen. Op die manier zullen ongetwijfeld meerdere zelfmoorden en/of familiedrama's worden voorkomen…

Toch durven we ons vragen stellen bij het uiteindelijke en fundamentele nut van anonieme hulpverlening zoals die op diverse plaatsen bestaat : anonieme holebilijnen, anonieme alcoholisten, anonieme hulpverlening on-line bij depressies… enz.

Eén van de grote oorzaken waarom mensen in problemen geraken is juist hun 'anonimiteit' en geïsoleerde leefsituatie. Ze spreken té weinig over hun problemen met anderen. Nemen te weinig initiatief. Ze richten zich teveel naar professionele diensten… Het ontmoetingsaspect is volledig uit hun leven verdwenen. Vrienden, buren, familie worden hoe langer hoe minder betrokken in de eigen leefwereld. Het gevaar bestaat er in dat heel wat anonieme en geïsoleerde mensen zich nog méér vrijblijvend nestelen in de anonimiteit van de telefonische hulpdiensten en anonieme internetsites.

Hun situatie wordt hierdoor enkel bestendigd. En… de hulpverlening dreigt daardoor aan zijn uiteindelijke doel (zichzelf zo snel mogelijk overbodig maken) voorbij te gaan… Tele-Onthaal e.a. gelijkaardige diensten, kennen hoe langer hoe meer het fenomeen van de 'veelbellers'; mensen die énkel en alleen nog 'naar buiten komen' op deze manier. Ook heel wat internetsites en chatrooms kennen dit fenomeen. Dit is geen gezonde ontwikkeling.Overconsumptie van hulpverleningsdiensten is het gevolg.

Anonieme hulp is dus té vrijblijvend. Problemen dienen aangepakt te worden in de dagelijkse realiteit en niet enkel anoniem gedeponeerd te worden in mail-of telefoonboxen.

Bob Vansant
psychotherapeut-auteur
Website www.bobvansant.cjb.net
03 / 226.43.15

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here