Studie: fietsers worden toegelaten om rechtsaf of rechtdoor te rijden

B22, B23: het BIVV voert een studie uit

Maandag 18 juni wordt het startschot gegeven voor het proefproject inzake de toepassing van de verkeersborden B22 en B23 waarbij fietsers worden toegelaten om rechtsaf of rechtdoor te rijden bij het rode verkeerslicht op bepaalde kruispunten in Brussel. Om een optimale verkeersveiligheid voor
alle weggebruikers te kunnen garanderen, beëindigde het BIVV zopas een reeks observaties op de kruispunten in kwestie en zal het tweede luik van de studie in het najaar worden uitgevoerd. Tegen die tijd zal het noodzakelijk wetgevend werk afgerond zijn.

Juridische discussies

Vanaf de start van de studie heeft het BIVV zijn bezorgdheid uitgedrukt en gewezen op de juridische problemen, en in het bijzonder op de mogelijke negatieve reacties en de invloed ervan op het goed verloop van de studie. Gelet op de problemen omtrent het al of niet wettelijk karakter van de borden
zal het BIVV maandag niet aanwezig zijn op de persconferentie en tijdens de inhuldiging van de verkeersborden B22 en B23. Het is mogelijk dat sommige fietsers aarzelen om te stoppen voor het rode licht, hetgene de objectiviteit van de studie niet ten goede komt. Daarom zal het BIVV pas in het najaar
het tweede luik van de studie uitvoeren. Op dat ogenblik zal de wijziging van de wegcode gestemd en gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad en zullen alle twijfels verdwenen zijn.

Nieuwe reglementering

Ter herinnering, het doel van de nieuwe reglementering bestaat erin om fietsers toe te laten om rechtsaf of rechtdoor te rijden bij een rood verkeerslicht (enkel op de kruispunten die ingericht worden met het nieuwe verkeersbord B22 en B23), op voorwaarde dat voorrang wordt verleend aan andere weggebruikers.

B22 B23

Het BIVV is van bij de start geen voorstander geweest van deze maatregel, ook al tonen buitenlandse ervaringen weinig problemen voor de verkeersveiligheid aan, indien deze maatregel werd geïmplementeerd op een opportune plaats. De toelating geven om door het rode licht te rijden maakt geen deel uit van de verkeerstradities in België, aangezien wij dit signaal beschouwen als een absolute verplichting om te stoppen. De mogelijkheid aan fietsers bieden om op bepaalde kruispunten door het rode licht te rijden, houdt het gevaar in dat deze maatregel zal worden gehanteerd op kruispunten waar het niet wordt toegelaten, en dat zal de overgrote meerderheid van de kruispunten zijn.

Objectieve en genuanceerde studie

Het BIVV zet in ieder geval de studie in het najaar verder op het ogenblik dat alle juridische problemen opgelost zullen zijn. Op die manier kan het gedrag van de fietsers in de beste omstandigheden bestudeerd worden. Het is zo dat de studie van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Bruno De Lille, en de Brusselse Minister voor Openbare Werken, Brigitte Grouwels, een unieke kans betekent om dit standpunt te objectiveren en te nuanceren. Om deze reden heeft het BIVV dan ook aanvaard om deze studie uit te voeren.

Deze studie omvat twee luiken, een pre-test -reeds afgerond- met observaties van het fietsgedrag waarbij de borden B22 en B23 nog niet aanwezig zijn op de kruispunten die daarvoor in aanmerking komen; en een effectenstudie van de manier waarop fietsers zich gedragen met aanwezigheid van de borden B22 en B23 op de kruispunten die daarvoor in aanmerking komen.

Bron: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here