Het aantal snelheidsovertredingen door buitenlanders in ons land is tussen 2007 en 2010 met negentig procent gestegen. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris Melchior Wathelet op een schriftelijke vraag van N-VA- Kamerlid Bert Wollants.

Terwijl er steeds meer buitenlandse snelheidsovertreders op onze wegen rijden, zien we wel dat het aantal alcoholovertredingen, begaan door buitenlandse chauffeurs, op een zelfde niveau blijft als de voorgaande jaren. De grootste snelheidsduivels zijn onze Noorderburen, gevolgd door de Fransen, de Duitsers en de Luxemburgers.

Op vlak van alcohol blijken het vooral de Fransen te zijn die regelmatig een glas te veel op hebben; gevolgd door de Nederlanders, de Italianen en de Polen.

“Opmerkelijk is dat ondanks de stijging van het aantal snelheidsovertredingen het aantal onmiddellijke inningen ieder jaar verder daalt”, zegt Bert Wollants. “Om de verkeersveiligheid op onze wegen te verhogen, mogen we het sensibiliseren van buitenlandse chauffeurs niet over het hoofd zien”, besluit Wollants.

Bron: Kamerfractie N-VA