Nu ook parkeerkaarten voor kinderen

Parkeerkaarten: ook voor kinderen met verplaatsingsmoeilijkheden en in principe voor onbepaalde tijd: Op 1 oktober 2005 werd een nieuwe regeling met betrekking tot de parkeerkaarten van kracht. Vooreerst hebben ook kinderen met verplaatsingsmoeilijkheden recht op een parkeerkaart. Hiermee wordt een reeds toegepaste administratieve praktijk bevestigd.

Daarnaast voert het besluit ook het principe in dat de parkeerkaarten die worden afgeleverd voor onbepaalde tijd geldig zullen zijn. Thans is de geldigheidsduur van de parkeerkaart nog beperkt tot maximum 10 jaar.

Diegenen die thans reeds over een nog geldige parkeerkaart beschikken, hoeven geen nieuwe parkeerkaart aan te vragen. De nieuwe regeling zal voor die personen toegepast worden op het ogenblik dat zij bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de kaart, een nieuwe parkeerkaart zullen aanvragen. Het heeft dus geen zin dat die personen thans reeds een nieuwe kaart vragen en we dringen er, voor de goede werking, ook op aan dat dit niet zou gebeuren.

Er dient op gewezen dat houders van een parkeerkaart de kaart moeten terugsturen naar de Directie-generaal Personen met een handicap wanneer de grondslag voor de toekenning van de kaart niet meer aanwezig is (bijvoorbeeld: een persoon met een handicap die dank zij een gunstige behandeling niet langer getroffen is door een blijvende invaliditeit van ten minste 80%). Ook de nabestaanden moeten, bij overlijden van een houder van een parkeerkaart, de kaart zo spoedig mogelijk terugsturen naar de Directie-generaal Personen met een handicap.

Het ministerieel besluit van 26 september 2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2005.

http://www.handigids.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here