Extremisme strenger aan te pakken

“Geen tolerantie voor intolerantie” – Bart Somers (Open Vld) steunt voorstellen om extremisme strenger aan te pakken

Open Vld is tevreden dat minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, de strijd tegen extremisme opvoert. “We zijn bereid haar te steunen bij het ontwerpen van een nieuw wettelijk kader om extremisme en radicalisering aan te pakken,” zegt Open Vld-Kamerlid Bart Somers. Hij steunt het voorstel om de mogelijkheid te creëren om radicale organisaties te verbieden die zich afzetten tegen universele humane waarden en de rechtstaat. “Voor extremisme is er geen plaats in onze samenleving. Geen tolerantie voor intolerantie. Het gevecht tegen extremisme en radicalisering moet daarom integraal en geïntegreerd worden gevoerd, van preventie tot repressie en reïntegratie.”

“Open Vld pleit voor een beleid dat mensen helpt mee te spelen in onze samenleving, met rechten en plichten, met wederzijds respect, met ruimte voor de individuele eigenheid en met ontplooiingskansen voor alle burgers”, merkt Bart Somers op. “Alle burgers dienen zich te houden aan de wet, ze moeten de democratische waarden en normen respecteren, zoals de gelijkwaardigheid van alle mensen, het zelfbeschikkingsrecht van elk individu, het recht op vrije meningsuiting en de scheiding tussen kerk en staat.” Extremisme en radicalisme botsen vaak met deze waarden. Daar is geen plaats voor. De rellen in Molenbeek zijn volledig misplaatst en disproportioneel. Daar niet kordaat tegen optreden is gevaarlijk. “Dit toelaten betekent dat er straffeloosheid heerst en ordeverstoring wordt getolereerd. Dan kan niet de bedoeling zijn,” zegt Bart Somers.

De Belgische regering werkt op dit moment aan een pakket maatregelen in de strijd tegen radicalisering, die kan leiden tot extremisme of terrorisme. De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie presenteren binnenkort een gedetailleerd uitgewerkt plan. Dat zal niet alleen zijn gericht tegen de radicalisering van moslims, maar tegen alle vormen van radicalisering. Naast nieuwe regels zal het plan ook een aantal operationele en concrete maatregelen.

“Open Vld hoopt dat dit plan binnenkort wordt gefinaliseerd”, stelt Bart Somers. Hij merkt wel op dat een repressief overheidsbeleid alleen maar effect heeft als het gefocust is en in beperkte mate wordt gebruikt, zonder veralgemeningen. “Pure repressie kan namelijk contraproductief werken. De extremisten en radicalen mogen niet de kans krijgen zich in een slachtofferrol te plaatsen. Dat is net wat ze willen. We mogen de samenleving ook niet opsplitsen in moslims en niet-moslims, precies zoals die extremisten willen”, besluit Bart Somers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here