CD&V, Open Vld, sp.a en Groen tegen stemrecht voor Vlamingen in het buitenland

In het parlement is de bespreking gestart van een eerste pakket wetteksten over de staatshervorming en B-H-V. Vandaag werd de vereenvoudiging van het stemrecht behandeld voor Belgen die in het buitenland wonen. Ben Weyts (N-VA): “De N-VA is vóór zo’n vereenvoudigd stemrecht, maar dan ook voor álle verkiezingen. De 8 partijen willen dit stemrecht enkel toekennen voor de federale verkiezingen en niet voor de Vlaamse verkiezingen. Zo degraderen zij het Vlaams Parlement tot het kleine broertje van het federale parlement.”

De Raad van State, professoren, experten, de Hoge Raad voor Justitie … wezen allemaal al op het feit dat een consequente totaalvisie ontbreekt in deze 6de staatshervorming. Er is al te dikwijls sprake van natte vingerwerk, de voorstellen zitten vol lacunes.

De N-VA legde vandaag een eerste reeks lacunes bloot. Alle Vlaamse partijen pleiten al jaren voor de toekenning van stemrecht van Belgen in het buitenland voor de deelstaatverkiezingen. Op vraag van Vlamingen in de Wereld werd door alle Vlaamse partijen herhaaldelijk lippendienst bewezen aan deze zaak. Vandaag geldt dat stemrecht immers enkel, via een ingewikkelde procedure, voor de federale verkiezingen en niet voor deelstaatsparlementen zoals het Vlaams Parlement.

Vandaag zorgt de meerderheid, aangevuld met Groen, voor een vereenvoudiging van de procedure. Helaas enkel voor de federale verkiezingen. Ook de N-VA wil ze dat geven, maar dan wel voor álle verkiezingen. De 8 partijen weigerden vandaag echter categoriek om ook stemrecht toe te kennen vanuit het buitenland voor het Vlaams Parlement en andere deelstaatparlementen.

Ongetwijfeld voor het eerst in de geschiedenis diende de N-VA een wetsvoorstel van de MR in, in de vorm van een amendement. De MR diende eerder immers een wetsvoorstel in dat het stemrecht toekent voor de deelstaatverkiezingen. “De beste argumenten tegen de meerderheid zijn altijd de argumenten van de meerderheid zelf”, argumenteert Ben Weyts. “Desondanks stemden MR en CD&V, Open Vld, sp.a en Groen vandaag tégen het N-VA-amendement. Ze hebben zich zelfs niet onthouden bij de stemming. Zij willen dus niet dat Vlamingen die in het buitenland wonen ook zouden kunnen stemmen bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. In 2014 vallen alle verkiezingen op dezelfde dag, de verwarring zal compleet zijn. Hoe kunnen deze partijen rechtvaardigen dat burgers wel zullen mogen stemmen voor het federaal parlement, maar niet voor de Vlaamse verkiezingen? Hoe rechtvaardigen zij dat het Vlaams Parlement op die manier ondergeschikt wordt gemaakt aan het federaal parlement en als een kleine jongen aan het handje moet lopen van de federale broer?”

De N-VA zal de absurde elementen van deze staatshervorming blijven bloot leggen. Een staatshervorming die niet zal leiden tot een oplossing van de communautaire problemen, maar alleen aanleiding zal blijven geven tot méér communautaire heibel in plaats van minder. Een staatshervorming die meer voorrechten voor de Franstaligen en minder rechten voor de Vlamingen in petto heeft. Een staatshervorming die de Vlamingen desondanks miljarden euro zal kosten.

Auteur: Ben Weyts, Kamerlid