Fietsers eisen Gentse straten op tijdens De Rinkeltoer

Op zaterdag 2 juni 2012 worden honderden militante fietsers verwacht in de Gentse binnenstad voor een ludieke veroveringstocht. Die dag zet de organisatie SAVEM (website www.savem.be) ‘De Rinkeltoer’ op het getouw. Fietsers die een meer prominente plaats in het verkeer willen, worden opgeroepen om naar Gent af te zakken en deel te nemen. .

De Rinkeltoer vertrekt om 11 uur op het Sint-Pietersplein en bezet vervolgens een goed uur lang de Gentse straten. Daarna overhandigen de organisatoren circa 35.000 handtekeningen aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, en Gents schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Martine De Regge. De Rinkeltoer krijgt de volle steun van de Stad Gent.

Rinkeltoer bestaat uit meer dan een fietstocht! Er zal een muziekband zijn, en de plastisch kunstenaar Gertjan (uit fietsstad ’s Hertogenbosch) knutselt de komende weken een dj-temple-bike ineen waarmee hij al fietsend plaatjes kan draaien. Dankzij wat hulp van Kunstencentrum Vooruit zal ook het trio rond Bart Maris, ‘Petits Cons’, meefietsen en tegelijk musiceren. Het Gentse performance arts-gezelschap Victoria Deluxe zal van de partij zijn, en acteur Wim Willaert (van ‘Red Sonja’) fietst ook mee. Men verwacht ook heel wat musicerende, gek uitgedoste en opvallende deelnemers.

Een wereldwijde beweging

In steden over de hele wereld, van Kopenhagen, over Zürich, tot in Chicago en San Francisco, is de ‘zwakke’ weggebruiker, en meer bepaald de fietser, aan het terugvechten. Deze ‘renaissance van de fiets’ heeft alles te maken met een jonge generatie mensen die gezondheid, milieu en menselijkheid belangrijk vinden, en die waarden niet terugvinden in de gebetonneerde zekerheden van een opgejaagde en verzuurde samenleving.

Ook in België is de fiets aan een opmars bezig. In enkele van onze grotere steden kwamen de ‘Vélo’-projecten van de grond, en hier en daar neemt een gemeente, zoals Gent, de gedurfde beslissing enkele straten aan de fietser aan te passen, en niet andersom.

Maar verkeersveiligheid in ons land kan nog heel wat steun gebruiken. Er is nog een lange weg te gaan:

– Elk jaar opnieuw raakt een voetbalveld vol burgers betrokken in een verkeersongeluk.

– De voornaamste reden voor ouders om hun kinderen niet meer de straat op te sturen is verkeers(on)veiligheid.

– De meeste verplaatsingen met de wagen zijn best te vervangen door een ritje met de fiets (of zelfs een wandeling), terwijl de gemiddelde Belg er wel dikker op wordt, te weinig beweegt, en steeds vaker te maken krijgt met hart- en vaatziekten.

Een persoonlijke motivatie

Drijvende kracht achter SAVEM, de organisatie achter De Rinkeltoer, is Joris Petillion, die een persoonlijke motivatie heeft voor zijn strijd tegen de dominantie van de auto. In juni 2011 was het twintig jaar geleden dat hij en zijn broer Maarten op hun fiets, op weg naar school, werden weggemaaid door een onvoorzichtige chauffeur’. Zijn broer stierf. Op de twintigste verjaardag van Maartens dood vond Joris dat hij iets moest doen. Vooral omdat er in die twintig jaar eigenlijk nauwelijks iets is veranderd in een pak steden en gemeenten.

Het belang van koning auto staat voor de meeste mensen nog altijd buiten kijf, bijna niemand heeft oog voor de – letterlijk – verstikkende invloed van dat ene vervoersmiddel, laat staan voor de gevaren die eraan verbonden zijn.

In eerste instantie begon Joris zoveel mogelijk mensen ertoe aan te zetten om het SAVE-charter te tekenen. Hiermee engageert men zich om bepaalde veiligheidsregels na te leven. Intussen hebben zowat 35.000 mensen zijn oproep gevolgd en elke maand komen er tientallen bij. Niet al die mensen zullen zich voortaan onberispelijk gedragen in het verkeer. Maar het zijn wel 35.000 mensen die vinden dat het tijd is voor verandering, dat er iets moet gebeuren.

Intussen rijpte het plan voor een echte actie, om de wereld – zeker de politieke wereld – te tonen dat een groot deel van de bevolking het beu is dat het autoverkeer onze gezondheid en veiligheid blijft bedreigen. Joris Petillion wil de straten heroveren en de mensen eraan herinneren dat je je ook traag en genietend van het landschap kunt verplaatsen. Dat is levenskwaliteit van de bovenste plank.

Fietsen maakt gelukkig

Heel wat van die levenskwaliteit verdampt in België momenteel door onze passieve beleving van verkeer en verplaatsing. SAVEM vindt dat ons verkeer ‘holistisch’ moet worden aangepakt, en niet als een geïsoleerd vakgebied dat niets met de rest van ons dagelijks leven te maken heeft. Verkeer is meer dan de verschrikking van de verkeersdoden, het is een bepalende factor in ons algemeen dagelijks geluk.

De promotie van de fiets is volgens SAVEM een kans om het tij te keren:

– Het is een statistisch feit dat het aantal verkeersslachtoffers daalt naarmate het aantal fietsgebruikers stijgt.

– Internationale studies wijzen aan dat steden waar mensen meer met de fiets naar het werk trekken (in Kopenhagen is dat bijvoorbeeld maar liefst 54%), op verschillende vlakken meer succesvol zijn, en mensen zich er gelukkiger voelen.

– De fiets is goed voor de gezondheid en voor het milieu.

Wie het SAVE-charter nog niet tekende, kan dit nog altijd doen via de website www.savem.be/charter.

Wie wil meefietsen tijdens ‘De Rinkeltoer’ kan dat op Facebook te kennen geven door ‘Rinkeltoer’ te zoeken en op ‘Aanwezig’ te klikken. Als men op zijn site een link wil plaatsen naar het evenement, gebruikt men best dit adres www.facebook.com/events/134605803325186/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here