Meer argumenten tegen milieuvergunning Uplace dan voor

UNIZO is niet te spreken over de door Minister van Milieu Joke Schauvliege toegekende milieuvergunning aan het mega-shoppingcenter Uplace. Daarmee gaat Schauvliege, gesteund door de Vlaamse regering, in tegen het advies van de eigen Vlaamse ambtenaren, tegen de letter en de geest van de eerder door de regering unaniem goedgekeurde winkelnota en tegen haar eigen doelstellingen inzake fijn stof. Volgens UNIZO zijn er meer argumenten tegen dan voor de milieuvergunning. UNIZO stelt vast dat eerder vergunningen geweigerd werden omdat ze de realisatie van ‘algemene milieudoelstellingen lucht’ in gevaar zouden brengen. Zo is er recent de weigering geweest van een milieuvergunning voor een steenkoolcentrale (elektriciteitscentrale) in de Antwerpse Haven. Daarnaast werden ook de noodzakelijke mobiliteitsvoorwaarden niet vervuld. Tot 2020 zullen de noodzakelijke investeringen in het openbaar vervoer niet gebeurd zijn; noch voor de beloofde tramlijnen, noch voor het beloofde treinstation. De toestroom van jaarlijks 8 miljoen bezoekers zal daarom zorgen voor 25.000 extra mobiliteitsbewegingen per dag, bijkomende milieuhinder en extra overschrijdingen van de fijn stof normen. De minister zondigt op die manier ook nog eens tegen de klimaatdoelstelling om tegen 2020 30% minder C02 uitstoot te verwezenlijken. Tenzij de minister ter compensatie alle andere bedrijven zal vragen om nog minder uit te stoten, wat onrealistich lijkt. De ondernemersorganisatie bekijkt verdere juridische stappen en gaat ongetwijfeld in beroep bij de Raad van State tegen de nu toegekende milieuvergunning aan Uplace.

Zoals bekend, zijn er zowel vanuit UNIZO alsook vanuit heel wat stads- en gemeentebesturen, de provincie Vlaams-Brabant en middenveldorganisaties grote bezwaren tegen de komst van dit gigantisch vastgoedproject. UNIZO gaat nu in beroep tegen de vergunning bij de Raad van State en roept alle tegenstanders op hetzelfde te doen. Al langer lopen er juridische procedures tegen de bouwvergunning.

Politieke beslissing

Volgens UNIZO werden door deze en de vorige Vlaamse regering al altijd politieke beslissingen genomen over dit dossier zonder rekening te houden met argumenten als ruimtelijke ordening, het gevaar voor het leegzuigen van de bestaande handelscentra, het aantasten van de bestaande tewerkstelling, de mobiliteit en het milieu. Op de laatste ministerraad van de vorige Vlaamse regering werd, volgens UNIZO, al een politieke deal gesloten gekoppeld aan ander dossier; een brownfield convenant met de vastgoedpromotor als breekijzer en alibi. Daardoor kreeg Uplace voordelig het terrein in handen. Overigens beklemtoont de ondernemersorganisatie de betrokken promotor zelf niks te verwijten. Dat een ondernemer zorgt voor een rendabel winstgevend project, is zijn goed recht, benadrukt UNIZO.

Vlaamse overheid volgt adviezen experten niet

Van de Vlaamse overheid wordt evenwel verwacht het algemeen belang te dienen en de eigen regels zo objectief mogelijk toe te passen, reageert de organisatie. Dat is hier niet gebeurd, omdat de adviezen van haar eigen experten niet werden gevolg. Onder druk van de afgesloten brownfield convenant heeft de Vlaamse regering bijgevolg het project impliciet verdedigd, besluit UNIZO. Inmiddels worden heel wat vergunningen van KMO’s wel afgeremd door allerlei pietluttigheden, besluit de KMO- organisatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here