Folder over ‘paarden op de weide’ moet paardenverwaarlozing helpen bestrijden

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft op zaterdag 26 mei, de folder ‘paarden op de weide’ voorgesteld, met praktische richtlijnen voor nieuwe paardenhouders. Verwaarlozing van paarden komt steeds vaker voor in ons land: alleen al in 2011 behandelde de Inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 396 klachten over paarden op de weide. De gebrekkige kennis van nieuwe eigenaars over de behoeften van hun paard blijkt een grote oorzaak.

In de folder ‘paarden op de weide’ vindt de nieuwe paardeneigenaar gedetailleerde informatie over de drie grote behoeften van deze dieren: beschutting, voedsel en water en een goede omheining. Er staan ook belangrijke tips in over de gezondheid van de paarden en over het onderhoud van de weide. De folder wordt ruim verspreid, onder meer via vakorganisaties en dierenwelzijnsverenigingen. Hij is ook beschikbaar op de portaalsite www.gezondheid.belgie.be van de FOD Volksgezondheid.

Dat paardeneigenaars beter op de hoogte moeten zijn over hoe ze hun dieren moeten houden, is een belangrijke conclusie van de Raad voor Dierenwelzijn, een adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid met naast eigen experts ook vertegenwoordigers uit de academische wereld, de betrokken sectoren en de dierenwelzijnsorganisaties. De raad boog zich op vraag van de minister over de problematiek van de paardenverwaarlozing en deed concrete aanbevelingen over het welzijn van de paarden op de weide enerzijds en het bewust maken van de paardeneigenaars anderzijds.

Naast deze folder, worden ook andere initiatieven genomen om paardenverwaarlozing tegen te gaan. Een werkgroep onder leiding van de FOD gaat bijvoorbeeld de mogelijkheid onderzoeken om voor elke nieuwe paardeneigenaar een opleiding te voorzien. Minister Onkelinx heeft onlangs een wetvoorstel ingediend dat het dierenwelzijn moet ten goede komen. Het voorziet onder andere strengere normen voor paarden op de weide en hogere boetes.
Wie zijn paard verwaarloost, riskeert een proces-verbaal en een boete van 156 tot 6000 EUR. Bij ernstige of herhaalde verwaarlozing wordt het dossier doorgestuurd naar het parket voor strafrechtelijke vervolging. De paarden kunnen ook definitief in beslag worden genomen.

Bron: FOD VOLKSGEZONDHEID

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here