Op donderdag 24 mei 2012 vindt de jaarlijkse Technologicabeurs opnieuw plaats. Technologica beloont al voor het zesde jaar technisch hoogstaande geïntegreerde proeven uit het technisch en beroepsonderwijs. In totaal nemen 99 leerlingen deel aan de wedstrijd met 46 GIP’s. Speciaal aan deze editie is ook de uitreiking van de winnaar van Boetiek Techniek.

Technologica
Tijdens de zesde editie van Technologica stellen 99 leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs in totaal 46 geïntegreerde proeven voor. De inzending zijn veelbelovend: een voetbalkanon, een oplaadpaal voor elektrische fietsen, een automatische barbecue, een broodsnijmachine, enz. Technische hoogstandjes die ook in de praktijk gebruikt kunnen worden.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats in aanwezigheid van Luc Brion, kabinetsmedewerker van het Vlaams ministerie van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, Peter Hertog, gedeputeerde Onderwijs van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Sofie Bracke, schepen van Innovatie en Werk Stad Gent, Koen De Jaeger van TOFAM Oost-Vlaanderen, en Mil Kooyman, voorzitter RTC Oost-Vlaanderen (Regionaal Technologisch Centrum Oost-Vlaanderen).

Bezoek leerlingen laatste jaar basisonderwijs
Ook tijdens deze editie zullen zeshonderd leerlingen uit het laatste jaar basisonderwijs een blik werpen op technologie. Die leerlingen krijgen de kans om een begeleid bezoek te brengen aan Technologica en om kennis te maken met techniek via een aantal doe-activiteiten begeleid door het Beroepenhuis.

Organiserende partners

Technologica wordt georganiseerd door het ‘Regionaal Technologisch Centrum (RTC) Oost-Vlaanderen’ in samenwerking met Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, TOFAM Oost-Vlaanderen, ‘Gent, stad in werking’, en de Vlaamse Overheid.

Met Technologica wil men enerzijds een netoverschrijdend forum aanbieden voor het technische talent uit de provincie. Anderzijds wil men het bedrijfsleven en andere gegadigden laten kennismaken met de Oost-Vlaamse nijverheidsscholen en dus hun latere werknemers.

Kiezen voor technische beroepen

Streven naar kwaliteitsonderwijs voor iedereen en werken aan de waardering van technische kwalificaties, is geen opdracht voor het onderwijs alleen. Het partnerschap ‘Gent, stad in werking’ en de Dienst Werk van Stad Gent willen werken aan de opleidings- en ontwikkelingskansen van jongeren bij het maken van een studie of beroepskeuze (technische beroepen). Technologica wil de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt verkleinen, wat ook een van de strategische doelstellingen is van de ‘Beleidsnota Werk en Economie 2008-2012’ van de Stad Gent.

Meer info staat op de website www.technologica-online.be of kan worden bekomen via e-mail info@rtcoostvlaanderen.be.

Praktisch

Technologica vindt plaats op donderdag 24 mei 2012 van 10 tot 16 uur in de Eskimofabriek, Wiedauwkaai 25, 9000 Gent.

Iedereen die geïnteresseerd is in technologie kan kosteloos een bezoek brengen aan deze beurs. De prijsuitreiking zelf start om 17 uur.