Diefstal in woningen moet geïntegreerd worden aangepakt

Veiligheidsconferentie op 1 juni in Antwerps provinciehuis

In 2011 registreerde de politie maar liefst 70.000 woninginbraken, 10% meer dan in 2010. Sinds een jaar bereiden de provincies Antwerpen en Limburg met hun Parket-Generaal en de FOD Binnenlandse Zaken één geïntegreerd beleid tegen diefstallen voor en dat culmineert op 1 juni in de Veiligheidsconferentie ‘Diefstal in woningen’ in het Antwerpse provinciehuis. Deze partners beogen drie strategische doelstellingen: de slaagkans van dieven verlagen, hun pakkans en strafkans verhogen.

Op 15 mei hielden de partners een rondetafelgesprek om de contouren van de conferentie en van hun beleid te verkennen. Na het overleg kregen de politiezones Heist en Berlaar/Nijlen een koffer voor sporenopname overhandigd. Ook de nieuwe mascotte die zal gebruikt worden bij acties tegen diefstal werd voorgesteld. Op het einde van de avond bezochten de aanwezigen nog een gerichte actie met een ANPR-camera.

Tienduizenden inbraken per jaar en het leed dat elk van hen berokkent aan de slachtoffers… Sinds enkele jaren stijgt het aantal feiten. In 2011 was dit zeer nadrukkelijk het geval voor verschillende arrondissementen: Hasselt + 15%;

Mechelen + 22%, Tongeren + 22% en Turnhout: + 30%. Het treft dat net nu, op 1 juni, in het Antwerpse provinciehuis de tweejaarlijkse veiligheidsconferentie wordt gehouden die in het teken staat van ‘Diefstal in woningen’. Doel is om alle bevoegde diensten en hun medewerkers in de toekomst meer, beter, eenduidiger en efficiënter te laten samenwerken rond 3 strategische doelstellingen: verlagen van de slaagkans en verhogen van de pakkans en strafkans

Verlagen van de slaagkans

Alle overheden zetten in op de medewerking van de burgers maar de burgers liggen zelden wakker van diefstallen. Het zal wel een ander zijn die slachtoffer wordt. Te weinig burgers hebben oog voor verdachte situaties of laten na de politie te verwittigen. Als ieder zijn verantwoordelijkheid zou opnemen zou België een weinig vruchtbaar werkterrein worden voor rondtrekkers.

Verhogen van de pakkans

Verdachten moeten veel meer dan nu in kaart worden gebracht door wijkinspecteurs, bij interventies en (verkeers-)controles. Vier Litouwers die midden in de nacht de Kempen doorkruisen zonder dat ze weten waar ze zullen slapen… Allicht cruciale informatie die niet overal verzameld en uitgewisseld wordt.Na een diefstal is het een kwestie om zo snel en kwaliteitsvol mogelijk informatie te verzamelen, tussen de politiediensten te verspreiden en uit te baten. Het duurt soms maanden alvorens alle politiediensten op de hoogte zijn van een diefstal. Dan heeft het doorgaans geen zin meer die informatie uit te baten voor recherche want de dieven zijn dan al lang vertrokken.

Samenwerking tegen een bovenlokaal fenomeen als rondtrekkende daders is alleen mogelijk mits een eenvormige aanpak. Een eenvormige gerechtelijke aanpak van ‘diefstal in woningen’ door alle parketten en politiediensten in Antwerpen – Limburg is dan ook noodzakelijk. Er gaat ook meer en meer aandacht naar sporenopname en -vergelijking. In Mechelen werden op basis daarvan een Algerijnse dadergroep veroordeeld voor 160 feiten. Vergelijken van sporen loont maar kost veel capaciteit aan het kleine labo. Daarom vroeg men de lokale politie om zelf sporen op te nemen bij gewone diefstallen. Drie zones uit Mechelen (Bodukap, Lier en Mechelen) namen de uitdaging aan en dat bracht al heel wat verdachten de gevangenis in. Op 15 mei engageerden zich ook de Politiezones Berlaar/Nijlen en Heis om ook zelf sporen op te nemen. Hiervoor kregen ze van de gouverneur een uitgebreide koffer met materiaal voor sporenopname.

Verhogen van de strafkans

Al jaren worden in België ‘korte’ gevangenisstraffen niet meer uitgevoerd. De voorlopige hechtenis en de uitgesproken straffen worden steeds aanzienlijker waarmee de wachtlijst in de gevangenissen steeds langer wordt, net zoals de niet uitgevoerde straffen. Er moeten effectieve alternatieven komen, zeker op het begin van een criminele carrière wanneer een snelle fikse maatregel velen terug op het rechte pad brengt.

Veiligheidsconferentie brengt innovatieve initiatieven in beeld

Naast het stimuleren van de samenwerking, werden er in het kader van de veiligheidsconferentie ook tal van innoverende initiatieven opgestart. Op 1 juni zullen deze initiatieven en de eerste resultaten aan bod komen zoals technologische ontwikkelingen, tools voor het beleid tegen diefstallen, diefstalpreventie bij particulieren en in bedrijven, het verzamelen van materiële bewijzen van daderschap, een zichtbaar en voelbaar beleid tegen diefstallen, de inzet van politie gericht op het bestrijden van diefstallen, nieuwe politiële strategieën, de resultaten van een casestudie over rondtrekkers en de problematiek van illegalen.

Bron: Hilde Verhelst, persattaché provincie Antwerpen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here