Antwerpen en studenten samen voor aangename studentenbuurt

Op dinsdag 15 mei werd voor de eerste keer een veiligheidsprotocol voor de Antwerpse studentenbuurt ondertekend. Zowel stad, politie, universiteiten en hogescholen als studentenvertegenwoordigers en horeca-uitbaters ondertekenden de intentieverklaring. Zo moet de stad voor iedereen leefbaar blijven.

Het veiligheidsprotocol kwam er nadat bleek dat nog niet genoeg werd ondernomen om de studentenbuurt leefbaar te houden. “Sinds drie jaar loopt het actieplan leefbare studentenbuurt maar de klachten van buurtbewoners nemen sinds dit academiejaar toe”, zegt Joke Cortens van het kabinet Onderwijs. “Dat is onaanvaardbaar en daarom hebben we alle belanghebbenden gevraagd om samen dit engagement aan te gaan.”

De grote pijlers zijn dat het Antwerps Studentenoverleg zich ertoe engageert studentendopen op vaste locaties te laten doorgaan en op eigen activiteiten een interne ordedienst voorziet. De stad blijft studentenevenementen ondersteunen en ook de onderwijsinstellingen gaan daar hun steentje toe bijdragen. Cafés melden grotere evenementen tijdig aan de politie zodat die zich beter kan organiseren. Ook volgt het horecapersoneel in de studentenbuurt een cursus over het omgaan met personen onder invloed.
Met deze intentieverklaring hopen de betrokken partijen dat de studentenbuurt harmonieus in de stad kan opgaan.

© 2012 – StampMedia – Leen Baeten
Foto: © Sander Spolspoel, onderschrift: De stad engageert zich ertoe studentenevenementen te blijven faciliteren en ondersteunen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here