Landing hervorming groene energiesteun riskeert crash

Vlaams Volksvertegenwoordigers Irina De Knop en Mercedes Van Volcem (Open Vld) vrezen voor een crashlanding van de hervorming van het groenestroomcertificatensysteem. De sectororganisaties Voka (Vlaams netwerk van ondernemingen) en Febeliec (vertegenwoordiger van de industriële verbruikers van elektriciteit bij) waarschuwden eerder vandaag de Vlaamse regering voor een onevenwichtige herziening van het groenestroombeleid.

De Knop: “Open Vld verzet zich tegen voorstellen om de kosten voor energie te verschuiven naar de bedrijven om zo de factuur van de gezinnen te verlagen. Iedereen is het ermee eens dat de energiefactuur te hoog ligt voor de gezinnen. Maar Open Vld verzet zich tegen het typisch voorstel van SP.A , om de factuur dan maar door te schuiven naar de bedrijven. Daarmee doet SP.A aan symptoombestrijding en laat ze de oorzaak van de hoge energieprijzen ongemoeid. Het SP.A-voorstel dreigt bovendien de groei en de tewerkstelling aan te tasten.”

Van Volcem: “Voor Open Vld moet de Vlaamse regering gewoon dringend werk maken van een efficiënt energiebeleid. Het Vlaams ondersteuningsmechanisme voor groene stroom dient fundamenteel ter discussie te worden gesteld. De financiering van het beleid via de distributienettarieven en dus via de factuur van de eindklant is niet houdbaar, voor bedrijven noch voor gezinnen.”

Verschillende belangenorganisaties en adviesraden, zoals de SERV, stelden al dat Vlaanderen met dezelfde of een kleinere financiële ondersteuning méér groene stroom zou kunnen opwekken. De Vlaamse Regering gooit dus vele kostbare euro’s nutteloos door ramen en deuren en schuift de factuur door naar inwoners en bedrijven.

De Knop: “De zorg van Freya Van Den Bossche moet niet zijn om populistische voorstellen te doen die pleisters zijn op een houten been. Het moet haar zorg zijn om in te zetten op kostenefficiëntie, de groene stroomsteun te evalueren en te herzien, in functie van innovatieve investeringen en technologische ontwikkeling. Het kan immers veel goedkoper door de steun technologiespecifiek en transparant te maken en de steun te laten evolueren met de energieprijs. Zo ondersteun je de technologie tot op het niveau dat ze het nodig heeft om concurrentieel te zijn met de grijze energie.“

Bron: Irina De Knop en Mercedes Van Volcem

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here