Studentenjob, springplank naar een vast contract?

Heel wat ondernemingen doen regelmatig een beroep op studenten. Wanneer werven bedrijven het vaakst studenten aan en via welk kanaal trekken ze die aan? Voor welk soort van arbeid? Stellen ze nadien een vast contract voor? De HDP-AristA groep heeft daarover een enquête gehouden bij meer dan 500 HR-managers en bedrijfsleiders.
Het is geen verrassing dat studenten het vaakst worden ingeschakeld in de paasvakantie en de zomervakantie. In 54% van de gevallen volgt de student secundair onderwijs. Bedrijven werven studenten hoofdzakelijk aan via personeelsleden, hun kinderen of kennissen en via spontane sollicitaties. Amper 14 % klopt aan bij een uitzendkantoor. Eén op de twee bedrijven geeft voorrang aan kinderen of kennissen van het personeel.

Waarom een beroep doen op jobstudenten?

In 70 % van de gevallen verricht de student volwaardige arbeid. Bedrijven nemen studenten in dienst:

– Om piekperiodes op te vangen (58%)
– Om ervoor te zorgen dat medewerkers gemakkelijker verlof kunnen nemen (39%)
– Omwille van de lagere loonkosten (36%)

Van studentenjob naar vast contract?

Bedrijven zijn geneigd de student meerdere jaren na elkaar in te schakelen. Een kwart van de bedrijven heeft een jobstudent zelfs al een vast contract aangeboden. Bedrijven zijn ervan overtuigd dat jongeren die tijdens hun studies hebben gewerkt, achteraf meer kans maken om een baan te vinden.

Werkgevers en de wetgeving m.b.t. studenten

Ongeveer 70 % van de bedrijven die studenten in dienst nemen zijn op de hoogte van de nieuwe wetgeving en weten hoeveel dagen een student per jaar mag werken.

Een gebrek aan kennis van de wetgeving rond studentenarbeid blijkt voor bepaalde bedrijven toch wel een drempel te vormen om jobstudenten in te schakelen.

Stagiaires

Dankzij een stage kunnen bedrijven helpende handen inzetten op een aantal departementen en kan de stagiaire zich een beeld vormen van hoe het er in een bedrijf aan toe gaat. In dit geval is er een duidelijke omkadering van de school wat niet meteen het geval is bij jobstudenten. Toch schakelen 12 % van de werkgevers stagiaires in om de achterstand weg te werken (klassement, …) en niet om volwaardig werk te verrichten. De helft van de bedrijven heeft een stagiaire al een contract aangeboden. Hoe groter het bedrijf, hoe meer er een beroep wordt gedaan op stagiaires.

Panel
De enquête werd online gehouden in maart en april 2012. De deelnemers eraan zijn bedrijfsleiders (75 %) en HR-managers (25 %). Wat het personeelsbestand betreft, ziet de opsplitsing er als volgt uit: 57 % van de deelnemers heeft 1 tot 5 werknemers in dienst, 24 % 6 tot 20 werknemers en 19 % meer dan 20 werknemers. Zowat alle sectoren zijn vertegenwoordigd, met als belangrijkste uitschieters de horeca (20 %), de bouw (14 %) en de distributie (10 %).

Over de HDP-AristA groep

De 870 werknemers van de HDP-AristA groep bieden aan meer dan 28.000 werkgevers, die samen bijna 375.000 werknemers in dienst hebben, en 36.000 zelfstandigen diensten aan betreffende het opstarten van een bedrijf, het sociaal statuut van zelfstandigen, het personeelsbeleid, het welzijn op het werk, opleidingen en seminaries.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here