Slechts 41 65-plussers werkzaam in onderwijs

Sinds 1 september 2009 kunnen personeelsleden die in het onderwijs werkzaam zijn na hun pensionering opnieuw worden aangesteld met een tijdelijk contract. Vorig jaar maakten slechts 41 personeelsleden ouder dan 65 jaar hiervan gebruik. Dit blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Goedele Vermeiren (N-VA) opvroeg.

De grootste groep van personeelsleden die van de regeling gebruik maakt, zijn mensen die voor hun 65ste op pensioen zijn gegaan en nadien terug aan de slag wilden. In november 2009 (de eerste peiling) waren 61 personen tussen 60 en 65 jaar opnieuw aan de slag met een tijdelijk contract na pensionering. In maart 2011 (de laatste peiling) waren dit er 81.

Ook 65-plussers kunnen dus door deze mogelijkheid opnieuw aan de slag in het onderwijs. Hun aantal steeg van 16 personeelsleden in november 2009 tot 41 personeelsleden in maart 2011. Meer dan een verdubbeling, maar nog steeds een zeer kleine groep.

Geen fulltime jobs door pensioenbeperking

Als we de totaalcijfers bekijken, merken we een stijging op van 87 personeelsleden in november 2009 tot 136 personeelsleden in maart 2011 die na de pensionering met een tijdelijk contract worden tewerkgesteld. Dat dit geen voltijdse functies zijn, is niet verwonderlijk vermits gepensioneerden volgens de huidige pensioenregeling slechts 21.000 euro bruto kunnen bijverdienen, bovenop het uitgekeerde pensioen. De 136 personeelsleden vertegenwoordigen daardoor net geen 37 voltijdse equivalenten.

1 op 2 werkt in secundair (volwassenen)onderwijs, 1 op 3 werkt in Antwerpen

Meer dan de helft (72 van de 136) van de opnieuw aangestelde personeelsleden in maart 2011 is werkzaam in het gewoon secundair onderwijs en het secundair volwassenenonderwijs. De provincie Antwerpen blijkt de grootste “werkgever” in het verhaal, met 43 personeelsleden die opnieuw aan de slag gingen.

“De stijging van het aantal personeelsleden dat opnieuw aan de slag wil gaan is een signaal dat we in ieder geval oppikken. We kijken aan tegen een tekort van leerkrachten. Mensen op deze manier langer aan de slag proberen te houden in het onderwijs -zonder verplichting- kan een deel van de oplossing zijn.”, besluit Vermeiren.

Tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams parlement kaartte Goedele Vermeiren de cijfers aan bij minister Pascal Smet.

Ze vroeg daarbij ook naar de nieuwe mogelijkheid voor personen uit het onderwijs om binnenkort na 65 jaar te blijven werken, zonder de omslachtige procedure die momenteel bestaat. Men kan vanaf 1 september 2013 vrijwillig na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd verder werken, zonder eerst op pensioen te moeten gaan. Het contract wordt dan jaarlijks te verlengd, in overleg met de directie en de betrokken leerkracht. Wat betreft de opbouw van pensioenrechten moet één en ander nog worden uitgeklaard met de betrokken pensioendiensten.

“Voor zij die nog de passie en gedrevenheid hebben om ook nog na hun 65 een taak op te nemen in het onderwijs is deze nieuwe maatregel een goede zaak. Willen werken mag in geen geval worden bestraft of ontmoedigd”, besluit Vermeiren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here