“We moeten met Marokko onderhandelen over tewerkstellingsakkoorden en overnames, onder meer van illegale criminelen. Hoe gaan we dat tot een goed eind brengen met onze drie vrouwelijke ministers die over deze kwesties gaan, als de Marokkaanse premier minister van Justitie Turtelboom negeert? Als dit het Marokko is waarmee we zaken moeten doen, dan zie ik dat zeer somber in.” Dat zegt Kamerlid Daphné Dumery van de N-VA over het incident tijdens het werkbezoek in Marokko.

Dumery: “Ik begrijp ook de terughoudendheid van Turtelboom niet. Dat een leider van een democratisch land als Marokko weigert om met een Belgische minister te praten omdat zij een vrouw is zou ophef moeten veroorzaken. Er zijn al voor minder diplomatieke incidenten ontstaan. En toch tolereert zij dit stuitend gebrek aan respect voor de vrouw, niet alleen tegenover een regeringslid van een bevriende natie maar, en vooral, tegen alle vrouwelijke parlementsleden en ministers.”

Dumery maakt zich dan ook grote zorgen. “Hoe kunnen wij verwachten dat belangrijke bilaterale akkoorden op het vlak van justitie, asiel of migratie worden afgesloten met Marokko als de eerste minister van dat land weigert met onze minister of staatssecretaris te praten louter en alleen omdat ze een vrouw is? Is dit het imago dat het seculiere Marokko van zichzelf wil uitdragen?”

Dat België hier geen diplomatieke zaak van maakt is voor de N-VA onbegrijpelijk. Blijkbaar is de ‘vriendschap’ met een discriminerend regime belangrijker dan vrouwenrechten of het sluiten van akkoorden.

De houding van premier Benkiran is voor de N-VA niet minder dan een provocatie aan het adres van de Belgische regering. Een provocatie die bovendien duidelijk maakt aan de Belgische Marokkanen en Marokkaanse Belgen dat zij het niet zo nauw moeten nemen met de westerse waarden die gelijkwaardigheid tussen man en vrouw voorzien. Dat zij geen rekening hoeven te houden met het beleid of het gezag van vrouwen. Dumery: “Of het nu om vrouwelijke ministers, politieagentes of andere gezagsdragers zijn, zij zijn te allen tijde ondergeschikt aan de man. Dàt is het signaal dat de Marokkaanse regering ons geeft.”

Daphné Dumery, Kamerlid