Speelpleinwerking in Aalst

Afgelopen dinsdagavond 24 april werd in de gemeenteraad van Aalst de overeenkomst met de gezinsbond van Meldert, alsook die met vzw ’t Plein, goedgekeurd. Door deze beslissing zal ook deze zomer op de schooltjes van Meldert en Levensvreugde speelpleinwerking voor de kinderen aangeboden worden.

Vorige zomer werd op vraag van de gezinsbond Meldert gestart met een proefproject om een antwoord te bieden op het gebrek aan vakantieopvang in de gemeente. Aan de hand van een bevraging op de beide scholen daar, werd deze opvang afgestemd op de noden van de gemeente. De werking werd een succes: in totaal werden dagelijks ongeveer 60 kinderen opgevangen, er werden vlot voldoende geschikte animatoren gevonden en de reacties van de ouders en de buurt waren zeer positief.

De speelpleinwering te levensvreugde werd al enkele jaren georganiseerd door de stad. Vorig jaar kreeg de dienst jeugd echter de vraag van enkel monitoren en oud-monitoren om een vereniging in een zelfstandige vzw de speelpleinwerking te laten organiseren. Deze piste werd dit jaar onderzocht en als gunstig geadviseerd door de dienst jeugd.

“Vanzelfsprekend hebben we geijverd voor een verderzetten van deze positieve speelpleininitiatieven. De jeugddienst heeft daarom overeenkomsten uitgewerkt op maat van de vragende partijen” zegt schepen van jeugd De Koninck. “Ik ben dan ook zeer tevreden dat nu ook de gemeenteraad zich akkoord verklaard heeft voor een verdere financiële ondersteuning van deze speelpleinwerkingen” aldus schepen De Koninck.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here