Tendensen en Voorspellingen voor 2006

Nu we toch bijna het nieuwe jaar tegemoet gaan publiceren we een aparte opinie en tendensen gezien door Eric Naeyaert voor 2006. De heersende anarchie, de verzuring van de maatschappij, het zonder meer veroordelen van andermans waarden of normen, zullen blijven toenemen en verder escaleren. Mensen brengen niet het nodige respect op voor andere culturen of meningen en dat zal zich nog meer laten voelen in chaos en dagdagelijkse stress en sleur. Nochtans evolueert onze maat-schappij meer en meer naar een maatschappij met mensen die met deze feiten ook positief zullen trachten om te gaan en zo bestaat dan ook de mogelijkheid om positieve of negatieve entiteiten te verkiezen boven ruziezoekerig en vijandig gedrag in ons dagelijkse bestaan.

Er ontstaan als het ware twee soorten mensen: diegene die zich bij de wantoestanden blijven neerleggen en ze zelfs aan-wakkeren en diegenen diegenen die het negativisme zoveel mogelijk willen bannen door een positievere kijk op het leven te beogen. Het gerechtelijk apparaat zal veel meer werk krijgen en moet goed toezien op terroristische aanvallen en daden, voorbereid of gepleegd door extremisten die er alles voor over hebben om hun slachtofferrol te brengen door paniek te zaaien. Ik voorzie trouwens dat er meer integratie en inmenging zal komen in de gerechtelijke kringen, ook door terroristen. Een goede eenheidspolitie moet indringender en concreter werken en moet kunnen vrijblijven van alle blamages: daarvoor zijn meer middelen nodig en meer blauw in de straat.

In naam van de godsdienst zal het aantal aanslagen opmerkelijk toenemen maar men ontdekt ook de profeet Jezus terug, die de profeet van de liefde is. Zowel de jeugd als de ouderen zien Jezus in het geloof terug als een bron van kracht. Laat ons hopen dat de Kerk dit signaal opvangt en daar een positieve wending aan geeft door het geloof terug bespreekbaar te maken en te vertalen naar de huidige belijders: meer begrip wordt van de kerkleiders gevraagd voor menselijke problemen en niet zozeer voor een voorbijgestreefde ethische moraal: abortus, vrouwelijke priesters, aids, condoomgebruik, al die dingen moeten door onze kerkleiders – nu meer dan ooit – in een goed debat benaderd worden – met het hart – en niet met het verstand.

De Kerk is niet mee geëvolueerd met de noden van haar parochianen en kan nu een aanzienlijke inhaalbeweging uitvoeren door de gewone mens meer te betrekken en bij te staan waar nodig. Per slot zouden de holebi's, de bisexuelen en de minderheidsgroepen meer inspraak moeten krijgen in hun materies, zonder de morele waarden nog meer sterk aan te tasten. Ik voorzie trouwens niet dat holebi's ook kinderzorg kunnen waarborgen door adoptie omdat twee zelfde partners niet genoeg kunnen zorgen voor een goede bescherming van een kleine weerloos ukje zoals dat heden ten dage zeer belangrijk is. Dat stoot trouwens op veel weerstand: voornamelijk op die van de voorstanders van het behoud van vaste waarden.

Website: www.ericnaeyaert.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here