Reactie FAVV op stijgend gebruik illegale groeibevorderaars bij varkens

Het FAVV wenst te reageren op de verklaringen over het stijgend gebruik van groeibevorderaars bij varkens. De sporen prednisolone waarover sprake in het jaarrappport van de Hormonencel, waarvan ook het FAVV deel van uitmaakt, werden teruggevonden in varkensurine in de slachthuizen en zijn van de orde van ppb (parts pro billion).

Zoals ook aangehaald in het rapport heeft het Wetenschappelijk Comité van het Voedselagentschap reeds in december 2011 een advies uitgebracht waarin duidelijk vermeld staat dat de varkensurinemonsters die residuen van prednisolone bevatten als analytisch niet-conform beschouwd dienen te worden en dat men voorzichtig moet zijn met het toepassen van maatregelen eigen aan het H-statuut.

Alle bijkomende onderzoeken tot nu toe op de bedrijven konden ook niet aantonen dat de dieren een illegale behandeling zouden ondergaan hebben.

Het FAVV voert in samenwerking met het Wetenschappelijk Comité onderzoeken uit om een definitieve verklaring te vinden voor de aanwezigheid van deze lage concentraties prednisolone.
De mogelijkheid bestaat dat de vorming van lichaamseigen prednisolone ten gevolge van stress aan de oorsprong ligt.

De Hormonencel, waar ook het FAVV deel van uitmaakt, werd ook geïnformeerd door het FAVV dat deze sporen prednisolone teruggevonden in de urine van varkens niet mochten bestempeld worden als niet conforme resultaten.

Voor meer uitleg zie advies Wetenschappelijk Comité van het FAVV :
www.favv.be -> Wetenschappelijk comité -> adviezen 2011 -> advies 17/2011

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here