N-VA reageert verbijsterd op ontslag topman McKinsey

De N-VA stelt met verbijstering vast dat de topman van McKinsey ontslag heeft moeten nemen omdat hij het "Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen" heeft ondertekend. Sinds wanneer mogen toplui er geen eigen mening meer op nahouden? Of gaat het hier om de aard van de mening? Er maakt immers niemand bezwaar als toplui staan aan te schuiven om tricolore erelintjes in ontvangst te nemen. Ook het houden van belgicistische pleidooien of het
ondertekenen van memoranda van B-plus blijkt nooit een probleem. Maar nu de topman van McKinsey een pleidooi onderschrijft dat pleit voor een splitsing van België, komt het hele Belgisch establishment in beweging.

Dit gebrek aan tolerantie is onaanvaardbaar, maar verrast helaas niet. Enkel kijkend naar de eigen economische belangen en met steun van het hof, blijft een kleine "Belgische" elite zich hardnekkig verzetten tegen het streven naar meer autonomie voor de deelstaten. Het "Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen" formuleert een helder antwoord op dit verzet. Vanuit een haarscherpe analyse van de huidige economische en bestuurlijke situatie maakt de denkgroep een duidelijke keuze. En die keuze -tot spijt van wij het benijdt- is de keuze voor een zelfstandig Vlaanderen. De kritiek die het Manifest krijgt weegt bijzonder licht. Blijkbaar is men niet in staat om de analyse van de denkgroep met inhoudelijke argumenten te weerleggen.

Wie ondertussen waarschijnlijk ook in zak en as zit, is onze koning. Zijn boodschap naar aanleiding van 21 juli kon hij nog beginnen met een opiniepeiling die uitwees dat een meerderheid de eenheid van België wilde bewaren. Nu ligt er een andere opiniepeiling op zijn bureau: eentje onder de meer dan tienduizend panelleden van De Stemmenkampioen. En wat blijkt: 51 % van hen kiest voor de onmiddellijke splitsing van België en voor Vlaamse onafhankelijkheid zegt Bart De Wever – Voorzitter N-VA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here