Gentse Feesten Parade 2012

Op zaterdag 14 juli 2012 zullen om 14 uur de Gentse Feesten van start gaan met de officiële Parade. Het belooft alvast een bonte stoet te worden. Zaterdag 14 april 2012 kwam de jury van de Gentse Feesten Parade bijeen om de inzendingen te evalueren en de Parade samen te stellen.

Algemeen

De openingsparade is traditioneel geen stoet opgebouwd rond één thema, maar een smaakmaker, een menukaart van wat de Gentse Feesten te bieden hebben. Sommige deelnemers, zoals reuzen, muziekkorpsen en de Belleman, worden geëngageerd door de Dienst Evenementen en Feesten. De Parade bestaat vooral uit organisatoren die hun activiteiten tijdens de feestweek willen bekendmaken aan het grote publiek. Zowel de aanvraag tot deelname als de geleverde prestatie tijdens de Parade wordt beoordeeld door een jury.

Parade 2012

Tijdens de Parade zal elk jurylid de deelnemende groepen beoordelen op 100 punten. De criteria zijn: originaliteit (40), animatie (30) en uitwerking (30). Indien de uitwerking niet conform het ingediend dossier is, worden 10 punten in mindering gebracht.

De totale prijzenpot bedraagt 12.500 euro. 11.500 euro wordt verdeeld door de jury volgens het principe ‘loon naar werk’. De groepen die geen 30% van de punten behalen, krijgen geen vergoeding. De groepen die tussen 30 en 50% behalen, ontvangen forfaitair 125 euro. De ‘geslaagde’ groepen worden beloond volgens het principe ‘loon naar werk’. Zij krijgen een bedrag toebedeeld volgens het aantal behaalde punten, rekening houdend met de prijzenpot van 11.500 euro.

Publiekswedstrijd

Ook dit jaar mag, naast de beoordeling van de jury, het publiek zijn stem uitbrengen over de meest originele, leuke en/of in het oog springende groep. De winnaar van de publiekswedstrijd ontvangt 1.000 euro.

Voor de aanvang van de Parade zullen de medewerkers van de Dienst Evenementen en Feesten wedstrijdformulieren uitdelen langs het parcours. Die wedstrijd-formulieren moeten onmiddellijk na de Parade gedeponeerd worden in de wedstrijdurne. Eén wedstrijdurne zal aan de infohal op het Emile Braunplein staan, de tweede urne zal aan de ingang van het Huis van Alijn terug te vinden zijn.

Kandidaturen

De Dienst Evenementen en Feesten schreef in januari 2012 vele verenigingen, alle actief tijdens de Gentse Feesten 2011, aan met de vraag of ze wilden deelnemen aan de Gentse Feesten Parade 2012.

28 organisatoren hebben een kandidatuur ingediend, daarvan zijn er 5 nieuwkomers (dat wil zeggen dat ze in 2011niet hebben deelgenomen) namelijk:
VIVA-SVV & S-PLUS, Oude Vismijn Feest, Bos +, Voetbal in de Stad en Supportersfederatie KAA Gent en Montmartre. Twee organisatoren die deelgenomen hebben in 2011 lieten weten in 2012 niet mee te stappen in de Parade, namelijk Fred Geirnaert en La Scene.

De jury ontving een aanvraag tot deelname van de volgende groepen (in alfabetische volgorde).

1 3 dekkersproducties vzw

2 Bos +

3 Circusplaneet vzw

4 De Stedelijke Clubhuizen voor Senioren

5 Dekenij Heilig Kerst

6 Gentse Buitenband – Landelijke Gilden Gewest Gent

7 Gilde van de Stroppendragers vzw

8 Havenbedrijf Gent

9 Kloaver Viere

10 Koninklijk Poppentoneel Festival

11 Kwasa Kwasa vzw

12 Les Folles de Gand

13 Lieven Debrauwer

14 Montmartre

15 Nomad & Rebel vzw

16 Oba Guiné vzw

17 Oude Vismijn Feest

18 Planeet Mars

19 Sabijn

20 Sosseteit van de Gensche Mannekes Pies twielink

21 t Stroppenteater vzw

22 Teater Exces

23 Theaterplatform Gent vzw

24 Toneelvereniging Nut en Vermaak

25 Travestiespektakel Les femmes fatales vzw

26 Van Daele Compagnie vzw

27 VIVA-SVV en S-Plus

28 Voetbal in de Stad en Supportersfederatie KAA Gent

Alle groepen werden door de jury toegelaten tot deelname aan de Parade.

Er werd via loting beslist welke groep als eerste in de Parade mag lopen en welke groep de Parade mag afsluiten:

Groep op kop: vzw 3dekkers

Afsluiter: Sabijn

Aangezochte groepen

Volgende groepen worden geëngageerd door de Dienst Evenementen en Feesten voor een totaalbedrag van 13.209,50 euro. Deze groepen nemen niet deel aan de beoordeling van de jury noch aan de publiekswedstrijd.

Plakkaatdragers Gentse Feesten 2012 – Belleman Willy Van de Putte – Orde van de Belleman – Koninklijke Gentse Politieharmonie – Oostvlaamse volkskunstdansgroepen – het Figurentheater, MiramirO, vzw Trefpunt – Sax A Fond – Bataclãn Drumband – La Nouvelle Flibuste en The Caribbean Brass International.

Jury

De jury bestaat uit volgende leden:

Marijke Van Driessche, Yvette Lauwaert, Roger Van Bockstaele, Eddy Levis (voorzitter), Eddy Daese, Claude Marissael, Johan De Maeyer, Lut De Paepe en René ‘Dille’ De Schepper.

Parcours

De Gentse Feestenparade zal omwille van de werken op het Emile Braunplein hetzelfde parcours volgen als in 2011. De tribune zal opnieuw op het Bisdomplein staan.

Verzameling en vertrek om 14 uur in Justus De Harduwijnlaan, Meerhem en Karthuizerlaan met volgend parcours:

Rodelijvekensstraat – Sluizeken – Oudburg – Kraanlei – Kleine Vismarkt – Groentenmarkt – Hoogpoort – Botermarkt – Emile Braunplein –Sint-Baafsplein – Limburgstraat – Maaseikstraat – Bisdomplein (tribune) – Reep (ontbinding).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here