Voluit gaan voor privaat initiatief in gehandicaptenzorg

Vlaams Volksvertegenwoordiger Vera Van der Borght diende gisteren een motie in die de Vlaamse Regering vraagt de hand te reiken aan particuliere en private initiatiefnemers in de zorg voor personen met een handicap. De voorbije week bleek dat het aantal geregistreerde zorgvragen (lees: wachtlijst) boven de 22.000 is gestegen. “De tijd is aangebroken om andere paden te bewandelen en na te gaan hoe particulieren en private initiatiefnemers kunnen bijdragen in het lenigen van de noden”, aldus Van der Borght.

Wachtlijsten in de gehandicaptenzorg wegwerken, het is een belofte die al menig Vlaams Welzijnsminister heeft achtervolgd. Alle beloftes van de CD&V-ministers ten spijt, vandaag zijn de wachtlijsten nooit langer geweest. Vele duizenden hebben prioritaire nood aan zorg in natura of een persoonlijk zorgbudget (PAB of persoonsvolgende convenant).

Vera Van der Borght: ,,De jaarlijkse budgetstijgingen voor deze sector, ook in deze tijden van besparingen, zijn lovenswaardig, maar brengen geen soelaas. Net als in de ouderenzorg en kinderopvang zullen we naar sociaal ondernemerschap en dus privaat en particulier initiatief moeten kijken om kapitaal en infrastructuur te leveren. Dat is geen blinde commercialisering of privatisering, want net als in alle andere welzijnssectoren blijft de overheid garant staan voor de financiering van kwaliteitsvolle zorg.”

Open Vld bepleit dit al jaren, maar ziet nu dat er momentum ontstaat: ,,Er beweegt duidelijk wat op het terrein. Meer en meer ouders nemen het heft in eigen handen en investeren samen in de aankoop, bouw of inrichting van een kleinschalige residentie waar hun kinderen met een handicap kunnen opgevangen worden. Ze financieren zo met eigen middelen de wooncomponent en ontlasten de Vlaamse overheid die zelf niet die infrastructuur moet bekostigen. Project Huize De Graef in Buggenhout en vzw Out of the box in Antwerpen zijn mooie voorbeelden, net zoals de vele tientallen Thomashuizen die al in Nederland bestaan en ook hier perfect zouden kunnen opstarten.”

Alleen lopen vele van deze initiatieven in Vlaanderen bijna altijd vast in de financiering van de zorgcomponent, zijnde de kosten voor het personeel dat zorg en assistentie verleent aan personen met een handicap in deze residenties. Dat zijn grote uitgaven die enkel kunnen worden gefinancierd met overheidsmiddelen. Concreet vragen de initiatiefnemers dat wanneer ze hun projecten opstarten ze er mogen op rekenen dat voor de personen met een handicap die er zullen verblijven een PAB gegarandeerd wordt. Minister Vandeurzen weigert dit echter, omdat de zorgregie dossiers met de zwaarste zorgnoden bovenaan rangschikt en voorrang geeft voor het in aanmerking komen van zorg of een PAB.

Vera Van der Borght: ,,De minister stelt dat het niet fair zou zijn om PAB’s te gaan toekennen aan deze projecten, terwijl mogelijks mensen met hogere zorgnoden zouden moeten wachten. Ik denk echter dat het niet het één of het ander is. Mijn motie stelt uitdrukkelijk de vraag om een private residentie te ondersteunen door PAB’s toe te kennen aan personen met een handicap met de hoogste zorgnoden die bereid zijn om in deze residentie te willen verblijven.”

De motie vraagt tot slot uitdrukkelijk om naar analogie met Kids Invest voor de private kinderopvangsector, binnen de Participatiemaatschappij Vlaanderen een waarborgfonds op te richten voor private initiatieven in de gehandicaptenzorg. Op die manier kunnen particulieren worden gestimuleerd om met kredieten en eigen kapitaal residenties voor de opvang van personen met een handicap te bouwen of in te richten.
,,Kids Invest is een duidelijk succes in de kinderopvangsector. Tientallen initiatieven zijn er al door gelanceerd. Ze hebben honderden opvangplaatsen gerealiseerd. Waarom kunnen we niet eenzelfde poging ondernemen in de gehandicaptenzorg? Privaat kapitaal voor de infrastructuur, terwijl de overheid garant staat voor de zorgbudgetten voor de prioritaire dossiers. Durf die keuze eindelijk te maken!”, besluit Vera Van der Borght.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here