Een rookregeling, geen algemeen rookverbod

Minister Demotte heeft een nieuw Koninklijk Besluit klaar dat een rookverbod invoert voor openbare plaatsen (waaronder horeca-zaken). Op aandringen van de VLD werd het oorspronkelijke voorstel op heel wat punten bijgestuurd. VLD-voorzitter Somers: "Demotte's eerste voorstel legde de meeste horeca-uitbaters een verplicht rookverbod op. Bovendien zou het voor een grote administratieve rompslomp hebben gezorgd. De nieuwe tekst werd op deze punten drastisch gewijzigd: er komen meer uitzonderingen en de overdreven paperasserij werd eruit gehaald. Het resultaat is dat er geen algemeen verplicht rookverbod voor de horeca komt, maar een terechte, selectieve aanpak. De regering keurde daarnaast ook een verhoogde investeringsaftrek goed voor investeringen in installaties om rook af te zuigen en/of lucht te verversen."

De nieuwe tekst bepaalt dat gastronomische restaurants een afzonderlijke rookkamer moeten hebben. In het restaurant zelf mag er niet meer gerookt worden. In het oorspronkelijke voorstel werd "restaurant" echter ruim omschreven. Elke zaak die voor meer dan één derde voedsel kocht viel onder het verbod. In de praktijk zouden de meeste bistro's en brasserieën daarom verplicht rookvrij worden. Somers: "De nieuwe tekst bevat ook andere criteria. Horeca-zaken die volgens de bestaande wetgeving geen kok moeten hebben, vallen nu ook buiten het rookverbod. Daardoor zal er voor de meeste café's en brasserieën niets veranderen. Voor hen blijft de huidige regeling, met aangeduide rokerszone, van kracht. De eerder uitgevoerde werken en investeringen behouden dus hun nut."

Op aandringen van de VLD werd ook de administratieve rompslomp uit de tekst gehaald. Somers: "In het eerste voorstel moesten de horeca-uitbaters die onder de uitzondering vielen, een expliciete aanvraag indienen. Daarbij moesten ze een attest van hun boekhouder voorleggen. Deze overdreven formaliteiten werden geschrapt. Een aanvraag zal niet nodig zijn." Daarnaast komen er ook afzonderlijke regels voor occasionele festiviteiten, zoals eetfestijnen van jeugdbewegingen. Zij zullen – onder bepaalde voorwaarden – ook buiten het rookverbod vallen.

Tenslotte keurde de regering ook een bijkomende investeringsaftrek goed voor investeringen in installaties om rook af te zuigen en/of lucht te verversen. De gewone investeringsaftrek van 3,5% wordt voor deze installaties opgetrokken naar 13,5%.

Gelet op deze belangrijke aanpassingen kan de VLD zich vinden in de nieuwe tekst. "Er komt nu een goede rookregeling in de horeca, waarbij volksgezondheid en keuzevrijheid voorop staan. Men zal in alle horeca-zaken nog mogen roken, maar het zal op een manier zijn die ook rekening houdt met de niet-rokers," zo besluit Somers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here