Spectaculaire technologische innovaties in radiotherapie zijn een primeur voor Brussel

De Dienst Radiotherapie van de Kliniek Sint Jan in Brussel werd uitgerust met een volledig nieuw technisch plateau met nieuwe hoogwaardige apparatuur: de technologie RapidArc® en de Cone Beam CT scanner. RapidArc® maakt een spectaculaire doorbraak mogelijk van de behandelingen van kankerpatiënten op het vlak van comfort, snelheid en kwaliteit. Voor bepaalde patiënten kan de behandeltijd tot 1,30 à 3 minuten worden beperkt, daar waar de bestaande technologieën 20, tot zelfs 30 minuten in beslag nemen. Kliniek Sint-Jan is het eerste centrum in het Brussels Gewest dat de RapidArc®-technologie aanbiedt en wordt zo een van de hoogtechnologische centra op het vlak van radiotherapie in Brussel.

RapidArc® is een op technisch vlak belangrijke evolutie voor de behandeling met uitwendige radiotherapie. De RapidArc® technologie laat toe een voorgeschreven dosis af te geven die nagenoeg beperkt blijft tot het volume van de tumor en tegelijkertijd laat deze toe het nabij de tumor liggende andere weefsel te beschermen. Wat deze techniek onderscheidt van de andere van hetzelfde type is de snelheid waarmee de dosisverdeling wordt uitgevoerd (ongeveer 90 seconden) en zorgt er, dankzij de korte bestralingstijd, voor dat de doelorganen en kritieke organen minimaal bewegen.

De Cone Beam CT is een beeldvormingstechniek geplaatst op de accelerator, die het mogelijk maakt alle organen zeer nauwkeurig te lokaliseren net voor de bestraling begint. Deze techniek laat toe dagelijks rekening te houden met de anatomische variaties van de organen (volume, vorm en relatieve positie), wat in het bijzonder is aangewezen voor organen zoals de blaas, het rectum en de prostaat. Zij laat eveneens toe in de loop van de behandeling rekening te houden met de evolutie van de doelvolumes.

De Dienst Radiotherapie van de Kliniek Sint-Jan heeft tegelijkertijd een aan RapidArc eigen programma voor kwaliteitscontrole ontwikkeld. Dit programma biedt elke patiënt de garantie een zo exact mogelijke dosis te krijgen. Dit laat toe een zeer gerichte radiotherapie met een uiterst hoge nauwkeurigheid af te geven.

Dr. Sophie Cvilic, Diensthoofd Radiotherapie van de Kliniek Sint Jan, benadrukt de talrijke voordelen van deze revolutionaire technieken. “Dankzij de verhoogde snelheid bestaat er minder risico dat de patiënt beweegt, wat de kans op onnauwkeurigheid fel vermindert. Een ander voordeel is dat de risico-organen die rond de tumor liggen beter beschermd blijven. Ten slotte gaan bepaalde theoretische gegevens ervan uit dat een sneller afgeleverde dosis de kankercellen doeltreffender zou vernietigen.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here