Hardwerkende Vlaming kan haar/zijn stem laten horen

Nu zondag, 4 december, houden VLD en Vivant in Gent een startmeeting voor hun "Pijlers voor de Toekomst". Onder deze naam willen de kartelpartners nadenken over maatregelen die de levenskwaliteit van de hardwerkende Vlaming moeten verbeteren. Om die Vlaming de kans te geven haar/zijn stem te laten horen in het debat, werd er een speciale website gemaakt.

De federale regering heeft met het Generatiepact moedige en noodzakelijke beslissingen genomen om ons socio-economisch systeem betaalbaar en onze bedrijven concurrentieel te houden. VLD en Vivant kijken nu verder. Voor hen moet nu alle aandacht gaan naar de grote groep van hardwerkende Vlamingen tussen 25 en 55 jaar. Zij zijn de motor van onze economie en dus onze welvaart. Daarom willen de kartelpartners nu werk maken van een pakket van maatregelen die hun leven aangenamer moet maken. Maatregelen die de combinatie werk en gezin vergemakkelijken, die het dagelijkse fileleed verzachten, die creativiteit en innovatie op de werkvloer versterken en die werken beter belonen. Deze vier thema's komen elk aan bod op een afzonderlijke studiedag, in het voorjaar van 2006.

VLD en Vivant hebben de waarheid niet in pacht. Op de vier studiedagen gaan ze daarom vooral luisteren. Naar experten, naar mensen op het terrein, maar ook naar de gewone hardwerkende Vlaming. "Haar of zijn stem telt ook mee. Daarom hebben we een speciale website gemaakt. Op www.pijlersvoordetoekomst.be kan je alvast het hoe en waarom lezen van onze plannen. Maar je krijgt er ook de mogelijkheid om je eigen ideeën kenbaar te maken. Via het forum kan je mee discussiëren en mee nadenken over maatregelen die het leven van de hardwerkende Vlaming meer kwaliteit moet geven", aldus VLD-voorzitter Bart Somers. Goede ideeën kunnen ook meteen afgetoetst worden via een poll.

Op de website staat verder ook nuttige praktische informatie over de startmeeting van 4 december en de geplande studiedagen in januari, februari, april en mei 2006.

Website: www.pijlersvoordetoekomst.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here