Begroting… geen nieuwe belastingen voor gezinnen en bedrijven

Open Vld-voorzitter Alexander De Croo reageert tevreden met de uitkomst van de begrotingscontrole van de federale regering. “Het begrotingstekort wordt verder afgebouwd. De begroting blijft daarmee op koers richting evenwicht, wat cruciaal is om het vertrouwen in ons land verder te herstellen”, zegt De Croo. Hij is ook tevreden dat de bijkomende inspanning bijna volledig gebeurd via besparingen en andere maatregelen, niet via belastingverhogingen. “Noch de gezinnen, noch de bedrijven worden geraakt. Het economische herstel wordt niet gehinderd.”

De federale regering bereikte gisteren een akkoord over de begrotingscontrole. In totaal werden er voor 1,8 miljard euro extra maatregelen genomen. Bovendien werd er een buffer van 650 miljoen euro aangelegd, voor mocht de economische groei toch verder terugvallen in de loop van het jaar. Met deze begrotingscontrole zal het tekort verder worden afgebouwd en beperkt tot 2,8% van het BBP. “De regering houdt de begroting op koers richting evenwicht. Dat is cruciaal om het vertrouwen in ons land verder te herstellen. België behoort hiermee ook tot de beste leerlingen van de Europese klas. En met de extra buffer die men meteen heeft aangelegd, kunnen we eventuele tegenvallers meteen opvangen”, zegt Alexander De Croo.

De extra maatregelen bevatten vooral bijkomende besparingen en andere maatregelen. Er zijn amper nieuwe fiscale inkomsten. Er komt geen extra belasting voor de bedrijven, geen beperking van de notionele intrestaftrek, noch een algemene verhoging van de roerende voorheffing op roerende inkomsten naar 25%. Ook is er geen sprake van een extra belasting voor werkende mensen door het niet-indexeren van de belastingschalen of het verhogen van de prijs van dienstencheques. “Van de vele belastingvoorstellen die de voorbije weken werden geopperd, heeft geen enkele de eindstreep gehaald. De regering laat de gezinnen en de bedrijven buiten schot. Dat is ook nodig om de prille economische heropleving niet te hinderen”, besluit Alexander De Croo.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here