Het mestbeleid, twee koeien per hectare toegelaten

Maandagmiddag hield de MiNa-raad een hoorzitting over het Vlaamse mestbeleid. Met als spreker de kabinetschef van minister Peeters. Die bleef volhouden dat er geen alternatief bestaat voor het mestactieplan van zijn minister. Op datzelfde moment kreeg diezelfde minister, vergezeld van minister-president Leterme, het verdict van EU-commissaris Dimas: "Vlaanderen is in zijn geheel kwetsbaar gebied."

Dit wil zeggen dat voortaan nergens in Vlaanderen méér zal mogen bemest worden dan 170 kg per hectare stikstof uit dierlijk mest. Dat komt overeen met de mestproductie van twee koeien per hectare. Of wat in de huidige Vlaamse wetgeving beschouwd wordt als "nulbemesting".

Een overwinning voor de milieubeweging ? Eerder het failliet van een beleid dat ten koste gaat van zowel de landbouwers als van natuur en milieu.

Kwetsbaar gebied: niet alleen Vlaanderen

Politici en landbouworganisaties voelen zich verongelijkt. Ze zouden beter moeten weten. Het is duidelijk dat Vlaanderen in Europa geen voorkeurbehandeling verdient. De Nederlanders hebben dat al eens geprobeerd en zijn, net als ons land, veroordeeld. Nu is heel Nederland kwetsbaar gebied, samen met Denemarken, Oostenrijk, Duitsland, Finland, Ierland, Luxemburg en grote stukken van Frankrijk.

Website: www.natuurpunt.be.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here