Open Vld Aalst lanceert drie voorstellen voor een sociaal Aalst

Aalst is een stad met een hart voor zorg. Als tweede grootste stad van de provincie staat Aalst bekend om zijn medische expertise in twee grote ziekenhuizen. Maar toch blijft er nood aan een bijkomend zorgaanbod, in het bijzonder voor het verlenen van niet-medische hulp en zorgen. Daarom organiseerde Open Vld Aalst een actiedag rond zorg.

Onder het motto ‘liberale stad, zorgzame stad’ sprak het bestuur van Open Vld Aalst centrumbewoners aan met een vragenlijst over de noden inzake zorg. Deelnemers kregen een flyer met uitleg en een leuk gadget als dank voor hun medewerking. Daarna bracht het bestuur o.l.v. lijsttrekker Jean-Jacques De Gucht een bezoek aan het openbare woon- en zorgcentrum Mijlbeke.

Ter plaatse lanceerde Open Vld drie centrale speerpunten voor een nieuw stadsbestuur.

Vooreerst pleit voorzitter Joke De Swaef voor een nieuw revalidatiecentrum.

“Vele mensen die opgenomen worden in een ziekenhuis, in het bijzonder ook ouderen, hebben na een medische ingreep tijd nodig om te revalideren en te herstellen. Daarom pleit Open Vld Aalst ervoor om een revalidatiecentrum te bouwen in onze stad. Daar moeten mensen voldoende tijd kunnen doorbrengen om krachten op te doen zodat ze vervolgens naar de thuisomgeving terug kunnen keren of kunnen worden opgenomen in een rusthuis. Omdat de komst van zo’n revalidatiecentrum een goede zaak is voor beide ziekenhuizen, pleit Open Vld Aalst ervoor om voor de bouw van de infrastructuur een gezamenlijke financiële inbreng te doen.” aldus de voorzitter.

Als tweede noodzakelijke investering vraagt Open Vld Aalst aandacht voor het aantal kortverblijfplaatsen in de stad. Vele ouderen kiezen er voor om zolang als mogelijk de nodige zorgen te krijgen in de eigen thuisomgeving. In dat geval doen ze beroep op thuiszorg of mantelzorg (vrienden, familie,…). “Om de mantelzorgers op geregelde tijdstippen even te kunnen ontlasten, bestaan er voorzieningen waar ouderen gedurende korte tijd kunnen verblijven. Deze centra voor kortverblijf bieden tijdelijke opvang waardoor de oudere dus niet voor een definitief verblijf naar een rusthuis moet. Met Open Vld Aalst willen we meer van dergelijke kortverblijfplaatsen realiseren, want de Vlaamse programmatienormen laten de mogelijkheid tot uitbreiding in Aalst.”, stelt lijsttrekker Jean-Jacques De Gucht.

Vera Van der Borght die zich al vele jaren bekommerd om het zorgbeleid in onze stad stelt ten derde dat onze liberale partij een lokaal dementiebeleid verder dient uit te bouwen. Mensen leven langer en worden dus ouder. Dat is op zich goed, maar het leidt wel tot de toename van een aantal problemen. Meer mensen lijden bijvoorbeeld aan dementie. Dit wordt ongetwijfeld één van de grootste uitdagingen binnen de ouderenzorg in de toekomst. Open Vld wil dat Aalst een dementiebeleid uitstippelt waarbij initiatieven worden genomen om deze problematiek goed op te kunnen vangen. Dit gaat dan om een betere en vroegtijdige diagnosestelling, het gebruik van domotica en het inrichten van dementievriendelijke woningen, maar ook informatie- en vormingspakketten voor hulpverleners en betere ondersteuning van mantelzorgers, aldus Van der Borght.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here