Open brief van Bart Somers aan Johan Vande Lanotte

Een open brief die VLD-voorzitter Bart Somers vandaag verstuurde aan zijn SP.A-collega Johan Vande Lanotte in verband met de dienstencheques voor kinderopvang. Geachte collega-voorzitter, Beste Johan, Vandaag wordt er flink gedebatteerd over flexibele kinderopvang. Tegelijkertijd is er een interessante discussie over hoe de Vlaamse regering mee de positie van het bedrijfsleven kan versterken.

Voor de VLD mag dit geen of-of-verhaal zijn. Het moet een én-én-verhaal zijn. We moeten én de bedrijven ondersteunen die jobs creëren voor de hardwerkende Vlaming, én die hardwerkende Vlaming zelf, die gezin en arbeid moet combineren. Mits wat politieke wil en creativiteit moeten we de nodige extra centen kunnen vinden om bovenop de middelen die minister Vandenbroucke wil uittrekken voor de lastenverlagingen, ook voldoende geld te vinden voor de dienstencheques voor kinderopvang. We moeten niet kibbelen over de centen. Laat ons werk maken van beide maatregelen.

De VLD zal altijd je bondgenoot zijn om lasten te verlagen. Maar daarnaast moeten we oog hebben voor de noden van de hardwerkende Vlamingen die hun gezin met hun werk willen combineren. Voor hen moeten we ook maatregelen nemen. Onze economie heeft beide immers broodnodig. Ook de dienstencheques voor kinderopvang. Sommigen spreken van "gadgets". Ik betreur dat. Flexibele kinderopvang is voor heel veel mensen helemaal geen gadget. Het gaat om een reële nood bij tienduizenden hardwerkende vaders en moeders.

Onze economie draait op de inzet van vele honderdduizenden arbeiders, bedienden en zelfstandigen. Veelal moeten zij hun werk combineren met een druk gezinsleven. Uit een enquête bleek vorige week nog eens dat de combinatie werk-gezin vooral voor vrouwen met jonge kinderen een haast onmogelijke opdracht wordt. De VLD wil hen helpen. Mijn partij wil de kwaliteit van het leven van die mensen aanzienlijk verbeteren. Daarom willen we werk maken van maatregelen die de combinatie werk-gezin eenvoudiger maken. Flexibele kinderopvang, via dienstencheques, is zo een maatregel. Het biedt maatwerk voor die ouders die vandaag niet of onvoldoende terecht kunnen in de klassieke, collectieve, kinderopvanginitiatieven.

Voor alle duidelijkheid, mijn partij ijvert niet voor de volledige vervanging van crèches en kinderdagverblijven door dienstencheques voor kinderopvang. Zij leveren vandaag goed en noodzakelijk werk. En ook in de toekomst moeten veel Vlamingen op hun diensten kunnen blijven rekenen. Maar dat mag ons niet blind maken voor het feit dat ze niet iedereen kunnen helpen. Wat doe je met de verpleegster of verpleger die 's avonds moet werken? Of de kassierster die vrijdag tot 21.00u moet werken? Of iemand die in ploegen werkt of in het weekend? Een crèche stopt je kind niet in zijn bedje. Voor de VLD moet het belang van het kind centraal staan. En dienstencheques voor kinderopvang zijn kindvriendelijk. Het ochtend- en avond "gezeul" met de kinderen wordt vermeden. En kinderen om 22.00u uit hun slaap wekken om ze in hun pyjama naar huis te brengen, hoeft ook niet langer.

Je schermt met financiële argumenten. Dienstencheques voor kinderopvang zouden te duur zijn. Wat ik je echter niet of onvoldoende hoor zeggen is dat dienstencheques voor kinderopvang niet alleen werkenden helpen, maar ook werk maken. Dienstencheques voor kinderopvang creëren jobs in het reguliere arbeidscircuit, vooral voor zij die vandaag moeilijk aan het werk geraken (zoals laaggeschoolden en langdurig werklozen). Een werkloze kost nog steeds meer dan iemand die via de kindercheque een baan heeft. Elke werkzoekende die via een dienstencheque terug aan de slag gaat, is een win-win. De overheid moet minder uitkeringen geven en krijgt extra sociale en fiscale ontvangsten. Bovendien leiden dienstencheques in vele gevallen voor de betrokkenen naar een gewone job. Mits de nodige kwaliteitsgaranties moet het daarom toch mogelijk zijn werkzoekenden in te schakelen in de kinderopvang? Trouwens, de beste kwaliteitscontrole gebeurt door de ouders zelf. Een vader of moeder laat de kinderen niet achter bij iemand die hij of zij niet voor honderd procent vertrouwt.

Je zegt dat dienstencheques voor kinderopvang ook te duur zouden zijn voor de gebruiker. Deze kritiek verbaast me. Ik hoorde ze immers niet toen het systeem van dienstencheques voor bijvoorbeeld poetshulp, werd ingevoerd. De netto kostprijs is nochtans dezelfde: 4,69 euro (6,70 euro met bijkomende fiscale afrek van 30%). En dat lijkt voor de doorsnee Vlaming niet teveel. Vandaag maken ongeveer 200.000 Vlamingen gebruik van dienstencheques.

Tenslotte wens ik uw aandacht te trekken op het al gestemde decreet hierover en op het Vlaamse regeerakkoord. Als Vlaams minister-president heb ik in 2004, samen met toenmalig minister van werk Renaat Landuyt, sterk aan de kar getrokken om dienstencheques voor kinderopvang mogelijk te maken. In het voorjaar van 2004 heeft de Vlaamse regering een ontwerpdecreet naar het Vlaams parlement gestuurd, waar het ook door een meerderheid werd goedgekeurd. Het wettelijke kader is dus voorhanden.

Maar eigenlijk moeten we de discussie over de dienstencheques voor kinderopvang niet meer voeren. We hebben dat al gedaan. Bij de vorming van de Vlaamse regering. En we kwamen tot een duidelijke afspraak. Ik citeer het regeerakkoord: "We bouwen de flexibele en occasionele kinderopvang beter uit, ook buiten de collectieve voorzieningen. We doen dat binnen een duidelijk afgebakend kader, als antwoord op specifieke noden en met behoud van kostenefficiëntie. We gebruiken daartoe onder meer het instrument van de dienstencheque." De VLD vraagt dat deze passage nu wordt uitgevoerd en dat de nodige middelen worden vrijgemaakt. Niet meer, niet minder. Ik reken er op dat het gegeven woord wordt gerespecteerd.

Met vriendelijke groeten,
Bart Somers
Voorzitter VLD

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here