Na BHV, geen EHV!

Ann Delbeke

Senator Danny Pieters (N-VA) roept alle Vlaamse partijen op om gehoor te geven aan de unanieme stem van Duitstalig België voor het behoud van een eigen gerechtelijk arrondissement Eupen bij de uitvoering van de zesde staatshervorming. Het parlement van de Duitstalige gemeenschap nam hierover onlangs unaniem een resolutie. De federale regering wil immers de gerechtelijke arrondissementen Eupen, Hoei, en Verviers samenvoegen tot één gerechtelijk arrondissement EHV. “Ik begrijp niet hoe Vlaamse partijen hiervoor kunnen pleiten, de eigen ervaringen met het gerechtelijke arrondissement BHV indachtig”, zegt Pieters. “De splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV is al jaren een Vlaamse eis. Laat die van EHV er geen voor Duitstalig België worden.”

Met haar hervormingsplan van de gerechtelijke organisatie in Duitstalig België draait deze federale regering de klok bijna 25 jaar terug. In1988 besloot de wetgever immers net het tegenovergestelde. In het toenmalige tweetalige gerechtelijke arrondissement Verviers waren de moeilijkheden met betrekking tot de correcte uitvoering van gerechtelijke procedures in de Duitse taal tot dan toe niet te overzien. Door het instellen van een apart gerechtelijk arrondissement Eupen konden de rechtsvorderingen nu in het Duits ingeleid en op voortreffelijke wijze behandeld worden. Tot op heden functioneert deze rechtbank probleemloos. Ook Franstaligen worden er trouwens naar hun voldoening door bediend via de faciliteiten.

“Er is geen reden om aan te nemen dat de omstandigheden sinds ’88 fundamenteel veranderd zijn. En toch maakt deze federale regering op eenzelfde ogenblik als ze zegt een eerste stap te willen zetten in de richting van een splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV, een averechts voornemen bekend voor Oost-België. Onbegrijpelijk”, volgens Pieters.

In Eupen zien ze de bui ondertussen al hangen. Een opslorping van hun gerechtelijke arrondissement betekent onvermijdelijk:

– Franstalige rechters die geen Duits kennen en dus niet ingezet kunnen worden voor Duitstalige zaken;

– Duitstalige rechters die én alle Duitstalige zaken moeten behandelen én nog een pak Franstalige zaken erbij kunnen nemen;

– Stiefmoederlijke behandeling van het Duits en het Duitstalig gebied;

– En, een accentverschuiving in het vervolgingsbeleid: de criminaliteitsproblemen in landelijk Duitstalig België zijn immers fundamenteel anders dan in pakweg Hoei.

Dat het recht van de Franse Gemeenschap en dat van de Duitstalige Gemeenschap in de toekomst door eenzelfde rechtbank toegepast zullen worden, is bovendien verre van een administratieve vereenvoudiging van justitie. Iets wat nog meer tot uiting zal komen als en wanneer de gemeenschappen meer bevoegdheden op gebied van justitie krijgen. Deze regering heeft immers beloofd ook de domeinen justitiehuizen inclusief strafuitvoering, slachtofferopvang en sociale begeleiding evenals jeugdstrafrecht te zullen overhevelen.

De Hoger Raad van Justitie, het eenparige Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap wijzen de opheffing van het gerechtelijk arrondissement Eupen resoluut af. Vandaag roept de N-VA alle andere Vlaamse partijen op om gehoor te geven aan de unanieme stem van Oost-België. “Voor de N-VA is het duidelijk: na BHV, geen EHV!”, besluit Pieters.

Danny PIETERS, senator N-VA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here