Alle variabele energieprijzen worden gedurende 9 maanden bevroren

Mechelen 1 maart 2012 – Naar aanleiding van het actuele debat over de bevriezing van de energieprijzen wijst Eneco op het belang van structurele maatregelen die verder gaan dan wat nu op tafel ligt. De bekommernis van de overheid om in te grijpen in de stagnerende energiemarkt kan alleen maar toegejuicht worden. Alleen structurele maatregelen zullen de nodige effecten ressorteren. Zo moet er een eind gemaakt worden aan het bestaande monopolie op het vlak van productie en door een informatiecampagne die het aantal mensen dat van leverancier verandert sterk moet doen stijgen.

De ministerraad heeft beslist dat alle variabele energieprijzen gedurende 9 maanden bevroren worden. Op die manier wil ze de consument behoeden voor te hoge prijsstijgingen. De bekommernis die de regering toont voor de energieconsument terwijl ze amper 2 maanden aan het werk is kan alleen maar toegejuicht worden. Net zoals de bereidheid om eindelijk maatregelen te nemen om de energiemarkt beter te doen werken. Alleen moet de regering zich ook hoeden om niet over 1 nacht ijs te gaan.

Mislukte vrijmaking van de markt
Elke maand publiceert de Vlaamse energieregulator, VREG, op haar website de marktaandelen van de energieleveranciers. De cijfers zijn ontluisterend. Sinds de vrijmaking van de markt op 1 juli 2003 veranderde amper 16,6% van elektriciteitsleverancier en 18,58% van gasleverancier. Met andere woorden, 9 jaar na de vrijmaking is meer dan 80% van de Vlamingen nog altijd klant bij de historische leveranciers.
Qua mislukking kan dit tellen. De vrijmaking heeft gezorgd voor de komst van een 10-tal elektriciteitsleveranciers, en een 8-tal gasleveranciers. In principe zou dit een positief effect moeten hebben op de prijsvorming. In België is dit niet zo, omdat de nieuwe leveranciers te weinig marktaandeel kunnen verwerven. Het is in België nog altijd niet doorgedrongen hoe gemakkelijk het is om te veranderen van leverancier en dat daardoor het licht niet zal uitgaan.

Volgens de energieregulator CREG liggen de prijzen in België hoger dan in de buurlanden. Zij baseert zich daarvoor op de prijzen van november 2010. In 2009 al was de Europese Commissie in haar verslag over de interne markt voor energie en elektriciteit tot de vaststelling gekomen dat de Belgische energieprijzen sneller gestegen waren dan het Europees gemiddelde. Als oorzaak wees ze op de grote marktconcentratie: teveel in handen van slechts enkele spelers. Om haar stelling hard te maken verwees ze naar Nederland: de prijsstijgingen lagen daar beneden het EU-gemiddelde, volgens de Europese Commissie te wijten aan het hoge percentage klanten dat van leverancier verandert. Met andere woorden, pas als grote groepen klanten van leverancier veranderen, zullen de grote spelers hun prijzen aanpassen.

Dat het goedkoper kan bewijzen de nieuwe spelers vandaag elke dag. Volgens de prijsvergelijker van de VREG liggen hun prijzen 15 tot 25% beneden de producten van de grotere spelers, vooral met variabele prijzen die zo’n doorn in het oog zijn van de federale regering.

Nood aan variabele prijzen
Bij variabele prijzen schommelt de prijs elke maand volgens vraag en aanbod. Is er veel vraag naar gas in de winter betaal je meer, is er weinig vraag naar gas in de zomer betaal je minder. Variabele prijzen betekent dat Eneco elke maand een scherpe prijs kan bieden, want het bedrijf moet maar 1 maand vooruitkijken in plaats van een onzekere inschatting voor de toekomst maken.

Dat dergelijke variabele prijzen moeten gebaseerd zijn op transparante en objectieve parameters, wat de regering nastreeft, is een correcte vaststelling. Daarom ook koos Eneco om haar gasprijzen te baseren op een gas- en niet op een olienotering, aan de hand van een eenvoudige formule. De marges van Eneco zijn niet excessief, zo sloot het bedrijf het boekjaar 2011 af met een verlies van 4 miljoen euro. Toch wordt Eneco vandaag door dezelfde overheid mee geviseerd als die zegt dat de energieprijzen te duur zijn.

Tweesporenbeleid voor lagere prijzen
De afschaffing van de verbrekingsvergoedingen is een goede maatregel die de marktwerking bevordert. We hopen dat deze zeker goedgekeurd wordt zodat 1 van de drempels om te veranderen van energieleverancier alvast wordt weggenomen.

Een grootschalige informatiecampagne waardoor grote groepen klanten eindelijk van leverancier veranderen zal zorgen voor competitievere en dus lagere prijzen. Op een structurele manier. Tegelijkertijd moet de overheid durven optreden om het bestaande monopolie op vlak van productie open te breken. Want dit creëert een marktmacht die ook een invloed heeft op de uiteindelijke eindprijs die de consument betaalt.

Over Eneco

Eneco is een geïntegreerd energiebedrijf dat zich richt op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit duurzame bronnen zoals zon, wind en biomassa. Eneco is sinds 2003 actief in België en heeft reeds meer dan 2000 bedrijven en 30.000 particulieren als klant. Sinds zijn ontstaan groeide Eneco België naar 150 medewerkers en haalt het een jaarlijkse omzet van 500 miljoen euro. De volledige Eneco groep behaalde in 2011 een omzet van meer dan 5 miljard euro, en investeerde bijna 1 miljard euro. In totaal stelt Eneco 6.500 medewerkers te werk.

www.eneco.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here