Koning schenkt meer genade aan Franstaligen

Sinds 2005 is er een groot verschil tussen het aantal door de koning goedgekeurde Nederlandstalige en Franstalige genadeverzoeken. De laatste vijf jaar werden er 566 Franstalige verzoeken tot genade door de vorst goedgekeurd, dit tegenover 126 Nederlandstalige.

Uit cijfers die senator Inge Faes aan de minister van Justitie vroeg blijkt dat het aantal genadeverzoeken bij de Koning sinds 2007 in dalende lijn is, van 1604 verzoeken in 2007 naar voorlopig 973 voor 2011. “Het aantal aanvragen is elk jaar ongeveer gelijk in elke taalgroep,” aldus senator Faes, “maar wat opvalt is de wanverhouding in het aantal kwijtgescholden straffen tussen Franstalige en Nederlandstalige genadeverzoeken.”

Los van het feit dat Franstaligen meer genade krijgen, is het voor N-VA de vraag of het genaderecht van de koning nog past in een moderne rechtsstaat. Zonder zich aan iets of iemand te moeten verantwoorden kan de koning beslissen over iemands vrijheid. Dit komt omdat een genademaatregel een voorrecht is dat door de grondwet aan de koning is toegekend. N-VA wil dan ook dit archa├»sche privilege van de Koning afschaffen. “Het is immers aan de strafuitvoeringsrechtbanken om te oordelen of een gevangene al dan niet vervroegd wordt vrijgelaten” stelt senator Faes.

Auteur: Inge Faes, Senator N-VA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here