UNIZO is tevreden met de Vlaamse begroting in evenwicht zoals ze nu voorligt. De Vlaamse regering is vooral ingegaan op besparingen aan de uitgavenkant. “Dat is positief, op die manier blijft de economie in belangrijke mate gespaard,” verduidelijkt UNIZO. Volgens de ondernemersorganisatie zou de federale overheid hieraan een voorbeeld kunnen en moeten nemen.

UNIZO prijst ook de realiteitszin van deze begroting; zo wordt de niet dringende kindpremie voorlopig uitgesteld en leveren de ministers 2% van hun loon in. “Eigenlijk is dat laatste zelfs een soort van indexsprong,” besluit UNIZO hoopvol.