N-VA eist dat Di Rupo Milquet terugfluit mbt omzendbrief Peeters

“De N-VA eist dat Di Rupo onmiddellijk en in de meest duidelijke bewoordingen de oproep van minister Milquet tegenspreekt. Als Di Rupo het ook maar enigszins meent met zijn respect voor de Vlamingen en voor de Vlaamse overheid, dan fluit hij minister Milquet stante pede terug.” Dat zegt Kamerlid Ben Weyts in een reactie op Milquets oproep om in de faciliteitengemeenten de oproepingsbrieven voor de verkiezingen tweetalig te laten verzenden door de gemeentebesturen.

Vanochtend ging minister Milquet op RTB-radio nog verder dan in het parlement. Met haar oproep om in de faciliteitengemeenten de oproepingsbrieven tweetalig te laten verzenden door de gemeentebesturen, roept ze onverbloemd op tot het overtreden van de Vlaamse regelgeving. Incivisme dus.

Weyts: “Als een federaal minister oproept om regelgeving van een andere regering te overtreden, dan is het einde snel zoek. Wat belet dan een Vlaams minister om de Vlamingen op te roepen niet langer de bedrijfswagentaks te betalen? Want die treft vier keer zoveel Vlamingen als Franstaligen…”

De Vlamingen krijgen van de regering Di Rupo niet alleen torenhoge belastingen. Ze krijgen er ook nog eens een Franstalige middelvinger bovenop. Dat verhaal kan niet blijven duren.

Pacificatie? Welke pacificatie?

Dit incident illustreert alleszins ten volle dat de communautaire akkoorden waar CD&V en Open VLD prat op gaan, op geen enkel vlak hebben geleid tot een pacificatie in de Vlaamse Rand. “De voorliggende akkoorden zorgen niet voor minder communautaire heibel in onze Rand, maar wel voor meer.”

Zo kondigde Milquet fijntjes aan dat ze in haar nopjes is met het BHV-akkoord. Voortaan wordt een tweetalige rechtbank bevoegd voor de administratieve rechtsgeschillen in de zes faciliteitengemeenten. En dus niet langer de huidige Nederlandstalige Kamer van de Raad van State. Net die rechtbank stelde dat de omzendbrief Peeters wettelijk perfect in orde was, meer nog: de Raad beoordeelde de gehanteerde Vlaamse interpretatie van de taalwetgeving als noodzakelijk. Want in het andere geval zouden de betrokken faciliteitengemeenten de facto tweetalige gemeenten zijn, wat in strijd is met de grondwettelijke indeling in taalgebieden en de bestuurstaalwet.

Weyts: “Met het huidige BHV-akkoord wordt die Nederlandstalige rechtbank opzijgeschoven. Ze velde immers arresten die de Franstaligen niet aanstaan…. En dus wordt ze vervangen door een tweetalige rechtbank die volgens Milquet en co wél objectief recht kan spreken. Want er zijn Franstalige rechters bij. Eigen volk, weet je wel…. Van die rechtbank verhopen de Franstaligen dat ze een ander oordeel velt over de omzendbrief Peeters.”

De agenda van de rabiate Franstaligen wordt alsmaar duidelijker. Wanneer gaan ook de ogen van CD&V en Open VLD open?

Bron: Annemie Nijs – N-VA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here