E-mail en E-motie, gevaarlijke psychologische mix

De VS. willen het monopolie op het beheer van het wereldwijde internet in handen houden. Zo kan Amerika autonoom bepalen of ze het internetverkeer op een bepaald ogenblik lamleggen… Dezer dagen werd hierover door de Verenigde Naties gedebatteerd. Het zoveelste monopolie van de VS. zet nogal wat kwaad bloed in de rest van de wereld en… terecht.

Internet en al zijn toepassingen, zoals email, heeft ondertussen zijn plaats ingenomen in het dagelijkse leven van miljoenen mensen over heel de wereld. Velen kunnen zich geen leven zonder 'het net' meer voorstellen. Binnenkort zullen de kinderen in de armste landen ook al een (gifgroene) goedkope laptop ter beschikking krijgen…

Als we dit lezen, kan dat énkel door het fameuze 'wereldwonder' dat internet wel is. De VS hadden dan maar protectionistisch genoeg moeten zijn en het net niet moeten openstellen voor de hele wereld, denk ik dan zo spontaan. Voor het eerst hebben zij -ten tijde van de Koude Oorlog- internet bedacht als een manier om, ingeval van een kernoorlog, toch nog met elkaar te kunnen blijven communiceren, zonder centraal (en kwetsbaar) communicatiecentrum.

Het is dus een militaire 'uitvinding' uit de jaren zestig -gebaseerd op angst-om berichten te kunnen blijven doorgeven,in geval van een wereldramp. In 1969 werden de computers van 4 Amerikaanse universiteiten ook met elkaar verbonden zodat wetenschappers elkaars gegevens konden uitwisselen. Het was pas twintig jaar later, in 1989, dat het net uitgebreid werd met andere netten buiten de VS. Inter-net (verschillende netwerken samen) was geboren !

Met het vallen van de Berlijnse Muur ('89) werd alle communicatie dus ook wereldwijd onbegrensd. Dat is allemaal nog niet zo verschrikkelijk lang geleden… Na amper 15 jaar kunnen we alsmaar meer beginnen zien en ervaren hoe het internet ons dagelijks leven heeft beïnvloed,om niet te zeggen; is gaan domineren.

Zowel het bedrijfsleven, als ons privéleven zou zich geen wereld zonder het internet (mail) meer kunnen voorstellen.Het is als een geschenk dat (bijna)letterlijk uit de hemel is komen vallen. Met deze afhankelijkheid zijn er echter ook kwalijke kanten gemoeid.

De snelheid waarmee we nu informatie kunnen uitwisselen maakt ons niet alleen behoorlijk afhankelijk (sommigen zelfs verslaafd); het infecteert bovendien ook ons hele sociale relatiepatroon en zet onze communcatiestijl compleet op z'n kop.Uiteraard brengt de snelheid van het medium ook de nodige stress met zich.En die hadden we al.Antwoorden op mails kunnen vaak immers geen week meer wachten…

We besteden niet alleen ontzettend veel tijd aan dit medium,maar bovendien beperken we ons niet tot het uitwisselen van practische informatie. Emotionele en relationele aspecten worden hoe langer hoe meer 'afgehandeld' per mail. Relaties worden gemaakt én gekraakt door het net.

Datingservices maken nieuwe intieme relaties mogelijk,maar op dezelfde wijze worden ook relaties en mensen à la minute 'afgeschreven'. Op basis van woorden en letters.
Hoe langer hoe meer beginnen gebruikers te beseffen dat ze,samen met de zegen van het net ook de vloek en het gevaar ervan hebben binnengehaald.

Scheidingen,relatiebreuken,interpretaties en misverstanden zijn schering en inslag door het e-motionele (mis)gebruik van het net. Door de snelheid van het medium mogen we dan veel meer schrijven met en naar elkaar…we staan echter minder en minder stil bij de impact van onze woorden bij de ontvanger. Het onpersoonlijke van deze grote cyberwereld doet ons minder en minder stilstaan bij het feit dat onze lezer en ontvanger ook nog een persoon is.Met zijn gevoeligheden en zijn kwetsbaarheid. Dit werkt verdere 'ont-menselijking' in de hand.

Heel wat forums op websites zijn bv. broeihaarden geworden van verbaal geweld,frustratie en agressie waar mensen elkaar op anonieme wijze ongestraft verbaal kunnen vernederen en pesten.De psychologische impact hiervan is niet te overzien. Het wantrouwen van mensen tgo. elkaar wordt er alleen maar groter door.En agressie wekt uiteraard agressie op. De directe en persoonlijke 'face to face' sociale relaties verliezen het pleit van de anonieme,onpersoonlijke en weinig zorgzame omgang met elkaar. De verkilling en verzuring wordt er door aangewakkerd.

Na meer dan een decennium ongebreideld gebruik van dit nieuwe medium zijn we dan ook dringend toe aan een wereldwijde ethische bezinning over het verstandig en evenwichtig gebruik ervan. Ook dààr zouden de Verenigde Naties moeten over praten met elkaar. Vooral ten aanzien van de impact op onze gevoels-en sociale relatiewereld zal er enige voorzichtigheid geboden zijn in het verder gebruik van internet en email. We kunnen niet alles incasseren. We kunnen ook niet alles zomaar zeggen tegen iedereen. We kunnen ook niet alle info op het net blijven gooien. Wat met kinderporno of hoe je een bom maakt of zelfmoord pleegt enz.

Vooral waar het emotioneel geladen of beladen onderwerpen betreft,zullen we misschien best terug telefoneren (niet SMS-en)met elkaar of elkaar persoonlijk opzoeken ipv. te mailen.Het zal onze fysieke en sociale gezondheid ten goede komen is tijden van isolement en onbeweeglijkheid. Op deze manier zullen vele mis-verstanden (verkeerd-gebruik-van-ons-verstand) worden vermeden.De mogelijk-heden van het net moeten we behouden.De moeilijk-heden moeten we met z'n allen nu gaan voorkomen.Het medium, dat is ontstaan vanuit angst om overheerst te worden, zou wel eens zodanig kunnen gaan overheersen dat we er met z'n allen angstig van worden…

In dat geval…mag de VS- voor mijn part- 'den boel' gewoon terug afsluiten !

BOB VANSANT
Onafhankelijk psychotherapeut
Website www.bobvansant.be
03/ 226.43.15

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here