Vlaams Belang wil veiligheidsschepen ieder Antwerps district

Het Vlaams Belang vraagt al lange tijd dat burgemeester Janssens de criminaliteitscijfers per district vrijgeeft. Tot nu toe werden enkel de cijfers per politiezone bekendgemaakt. Veiligheid is immers geen districtsbevoegdheid, maar valt onder de burgemeester in samenspraak met de korpschef en de procureur.

Normaal gezien worden de criminaliteitscijfers enkel uitgewerkt per politiezone en elke twee maanden vrijgegeven. Dit is in overeenstemming met het zonaal veiligheidsplan van de stad Antwerpen. Omdat die zones niet altijd gelijklopen met de districtsgrenzen, vindt Vlaams Belang het belangrijk om ook de cijfers per district te kennen. Op basis van de gegevens die de burgemeester ter beschikking stelde, berekende het Vlaams Belang zelf percentages voor 2010 en de eerste helft van 2011.

Politiezones versus districten

Het Vlaams Belang stelt voor om in de volgende legislatuur een districtsschepen voor de veiligheid aan te stellen. “Op die manier is er een gerichtere aanpak van de specifieke problematiek mogelijk in de verschillende berichten”, stelt Filip Dewinter. Volgens hem zijn politiezones ook nietszeggend voor de burgers en zijn zij meer met gerichte informatie over hun district.

Het kabinet van burgemeester Janssens reageert afwijzend op het voorstel en haalt hiervoor twee belangrijke argumenten aan. Ten eerste zijn de districtslijnen vrij artificieel, waar begint bijvoorbeeld Borgerhout en eindigt Antwerpen? De politiezones daarentegen liggen vast. Ten tweede is er aan de hand van het zonaal veiligheidsplan tijdens de huidige legislatuur sterk gefocust op wijkwerking. Elke wijk heeft wijkagenten die dichtbij de mensen staan en echt betrokken zijn in de gemeenschap. “Uiteraard is er wel regelmatig overleg tussen de burgemeester en de districtsvoorzitters”, zegt Bart Govaert, perswoordvoerder van Patrick Janssen.

Cijfers

Over het verwijt dat de stad negatief nieuws verdoezelt en enkel positieve cijfers naar buiten brengt is Govaert heel kort. “Tweemaandelijks brengen we de zonale criminaliteitscijfers naar buiten, of deze nu positief of negatief zijn. De districtscijfers worden nooit bekendgemaakt, simpelweg omdat we die cijfers niet hebben.” Op schriftelijk aandringen van 9 gemeenteraadsleden van het Vlaams Belang heeft burgemeester Janssens nu toch aantallen verzameld die het Vlaams Belang zelf geanalyseerd heeft.

Daaruit blijkt dat in het district Antwerpen, het centrum van de stad, de meeste criminaliteit wordt geregistreerd. Twee derde van de in totaal 56.746 criminele feiten in 2010 werden in het district Antwerpen gepleegd. Volgens het Vlaams Belang vindt daar jaarlijks ongeveer één misdrijf per vijf inwoners plaats. Onder andere drugscriminaliteit en diefstal met geweld zijn veel voorkomend in het centrum van de stad. Ekeren, Berendrecht-Zandvliet-Lillo (BeZaLi) en Wilrijk zijn de ‘veiligste’ districten.

© 2012 – StampMedia – Emily Daelemans

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here