Oplossing in de maak voor probleem vakantiebonnen

Het Hof van Beroep oordeelde dat deze Travelboxen van Thomas Cook enkel in reisagentschappen mogen verkocht worden. Vanaf 1 maart volgt een boete van 2.500 euro per inbreuk, per dag.  Vlaams parlementsleden Lieven Dehandschutter (N-VA), Karin Brouwers (CD&V), Els Robeyns (SP.A) bieden een oplossing voor het probleem.

Momenteel is enkel de ‘Travelbox’ gevat, maar dit arrest heeft natuurlijk een hoge precedentswaarde voor eventuele volgende gelijkaardige geschillen tegen andere vakantiebonnen zoals Bongobon of Vivabox. Aangezien deze bon vooral verkocht wordt in winkels buiten de reisbureausector is de kans groot dat dit arrest grote gevolgen zal hebben voor de aanbieders van logies.

De parlementsleden dienden een voorstel van decreet in dat ze met hoogdringendheid willen bespreken. Het voorstel wil een uitzondering maken voor vakantiebonnen.

Vakantiebonnen die dienen voor logies of een combinatie van logies en vervoer (uitgezonderd vliegvervoer), vrij overdraagbaar zijn, minstens 1 jaar geldig zijn en een keuze aan logies aanbieden, moeten -na goedkeuring van het decreet-  niet meer exclusief door een reisbureau verkocht worden.

Het voorstel van decreet is dus tweeledig. Ten eerste willen de indieners voor een directe oplossing zorgen voor de Travelboxen. Daarnaast willen ze ook de grond wegnemen waarop andere procedures tegen gelijkaardige bonnen kunnen worden ingespannen. De indieners hopen dat het voorstel van decreet zo snel mogelijk wordt goedgekeurd. Op die manier kan voorkomen worden dat de dwangsom ten opzichte van de Travelboxen effectief kan worden opgelegd.

Het initiatief van de parlementsleden wordt ingegeven door de zorg voor de consument. Deze producten promoten streektoerisme succesvol en dat moet zo blijven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here